fbpx

Bjørn Røse: Den norske narkotikapolitikken bør ikke endres

Bjørn Røse: Den norske narkotikapolitikken bør ikke endres

Tidligere tolldirektør Bjørn Røse advarer i en kronikk i VG mot en vesentlig endring av den norske narkotikapolitikken.

Fra teksten:

 

“Narkotikaliberalistene må ikke lykkes. Det å legalisere, avkriminalisere eller liberalisere bruk av narkotika i Norge vil være et farlig skritt i helt gal retning.”

“Narkotikaliberalistene sier at eksperimentet i Portugal er vellykket. Dette er ikke riktig.”

 

“Liberalistene har forsøkt å tegne et bilde av en superstreng norsk politikk, der allerede førstegangs bruk av narkotika fører til fengselsstraff. Dette er ikke korrekt. Det sitter ikke mennesker i norske fengsler for narkotikabruk alene, og fengselsstraff for første gangs bruk er utenkelig.”

 

“Det man heller ikke er klar over, er at avkriminaliseringen i Portugal i praksis har ført til at «pushere» kan ferdes fritt i skolegårder og andre salgsarenaer, hvis man har mindre enn 10 jointer på seg”

 

“Handlekraftsyndromet lever best når man nærmer seg et valg, rett og slett fordi det er enklere å vinne valg og stemmer ved å kreve reformer enn ved å bevare og løpende justere det bestående.”

 

“Beviset er at narkotika, som fortsatt er forbudt vare nesten overalt i verden, forårsaker ca 200.000 dødsfall pr år på global basis. Legale rusmidler som alkohol, tobakk og legale medikamenter forårsaker mer enn 7,5 millioner dødsfall årlig”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com