fbpx

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Os & Fusaposten skriver den 16. september at kilder de har snakket med “fortel at narkotika er eit stort problem i (Bjørnafjorden kommune), at det blant mange er normalisert og at det er stovereint å rusa seg på fest.”

Vi ser at stadig yngre brukarar rusar seg på kokain

Politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal uttaler til avisa at han “har inntrykk av at det er ein stadig aukande mengde med illegale rusmiddel i Bjørnafjorden. (…) Politiet ser også ei aukande utfordring kring rekruttering, ikkje minst i forhold born og unge.  Vi ser at stadig yngre brukarar rusar seg på kokain. Det er ein ny trend som har kome relativt nyleg. Før var det meir hasj og alkohol, og kanskje noko amfetamin. No har det dreia til at den yngre aldersgruppa rusar seg på kokain.

Han kan også fortelle at politiet ser en stor økning i oppdrag knyttet til psykisk helse. I Vest politidistrikt ble det registrert omtrent 4000 slike oppdrag i 2021, en dobling fra 2000 i 2017.

Det heter videre i reportasjen at mange unge menn i Bjørnafjorden har gått bort i løpet av kort tid. En kilde uttaler til avisa at det skal dreie seg om sju tilfeller i løpet av et år. Ifølge politistasjonssjefen er det vanskelig å finne eksakte tall og statistikk på dette, og at de har søkt Kripos om å få oversikt. Men han bekrefter at det er mange unge som har gått bort den siste tiden.

Pårørende: -det verkar no akseptert og vanleg at det går føre seg openlys rusbruk på festar

Avisa har snakket med pårørende til en ung mann som nylig mistet livet på grunn av overdose: “Vedkomande er uroa over at bruken av narkotika berre ser ut til å auka, at talet brukarar går opp og at det no verkar akseptert og vanleg at det går føre seg openlys rusbruk på festar.”

På spørsmål om hva som kan gjøres, svarer Dyrdal at “det er heilt avgjerande å jobba heilskapleg i samfunnet, og jobba førebyggjande saman med andre. Helsesektoren klarer ikkje dette åleine. Omsorgssektoren klarar ikkje dette åleine. Vi må jobba saman.

 

Se også

Bjørnafjorden kommune: politikere trodde ikke på ungdomsrepresentantene

Bjørnafjorden kommune opplever det samme som hundretalls andre lokalsamfunn gjør landet rundt. Som det heter i Os- & Fusapostens reportasje den 3. februar: “mer åpenlys rusbruk blant ungdom, enklere tilgang på stoff, at barn blir brukt til omsetning av stoff gså ser eksempel på barn som ruser…

Nordstrands Blad: Narkotikabruk normalisert blant ungdom i bydelen

Nordstrands Blad startet den 19. januar en artikkelserie om den økende narkotikabruken blant ungdom i bydelen.

Sandnes: “Ulovlige rusmidler er blitt mer normalisert blant videregående elever”

Sandnesposten har snakket med russepresident og elevrådsleder ved Sandnes VGS om utbredelsen av illegale rusmidler blant ungdom i Sandnes.

Trondheim: Frykter for de unge – det har aldri vært så ille som nå

Adresseavisen har snakket med en rusbruker i Trondheims rusmiljø som kan fortelle at både brukere og selgere blir stadig yngre:

Oppland Arbeiderblad: Ny salgsmetode for narkotika blant ungdom setter politiet sjakk matt

Oppland Arbeiderblad melder den 15. oktober at “skysstasjonene på Lillehammer og Gjøvik pekes ut som viktige knutepunkter for omsetning av piller, hasj og kokain i regionen.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com