fbpx

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Os & Fusaposten skriver den 16. september at kilder de har snakket med “fortel at narkotika er eit stort problem i (Bjørnafjorden kommune), at det blant mange er normalisert og at det er stovereint å rusa seg på fest.”

Vi ser at stadig yngre brukarar rusar seg på kokain

Politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal uttaler til avisa at han “har inntrykk av at det er ein stadig aukande mengde med illegale rusmiddel i Bjørnafjorden. (…) Politiet ser også ei aukande utfordring kring rekruttering, ikkje minst i forhold born og unge.  Vi ser at stadig yngre brukarar rusar seg på kokain. Det er ein ny trend som har kome relativt nyleg. Før var det meir hasj og alkohol, og kanskje noko amfetamin. No har det dreia til at den yngre aldersgruppa rusar seg på kokain.

Han kan også fortelle at politiet ser en stor økning i oppdrag knyttet til psykisk helse. I Vest politidistrikt ble det registrert omtrent 4000 slike oppdrag i 2021, en dobling fra 2000 i 2017.

Det heter videre i reportasjen at mange unge menn i Bjørnafjorden har gått bort i løpet av kort tid. En kilde uttaler til avisa at det skal dreie seg om sju tilfeller i løpet av et år. Ifølge politistasjonssjefen er det vanskelig å finne eksakte tall og statistikk på dette, og at de har søkt Kripos om å få oversikt. Men han bekrefter at det er mange unge som har gått bort den siste tiden.

Pårørende: -det verkar no akseptert og vanleg at det går føre seg openlys rusbruk på festar

Avisa har snakket med pårørende til en ung mann som nylig mistet livet på grunn av overdose: “Vedkomande er uroa over at bruken av narkotika berre ser ut til å auka, at talet brukarar går opp og at det no verkar akseptert og vanleg at det går føre seg openlys rusbruk på festar.”

På spørsmål om hva som kan gjøres, svarer Dyrdal at “det er heilt avgjerande å jobba heilskapleg i samfunnet, og jobba førebyggjande saman med andre. Helsesektoren klarer ikkje dette åleine. Omsorgssektoren klarar ikkje dette åleine. Vi må jobba saman.

 

Se også

Hjertespesialist har behandlet flere ungdommer i Arendal etter kokainbruk

Agderposten bringer i dag en reportasje fra et stort foreldremøte i Arendal kulturhus tirsdag kveld om kokain og voldstrusler i vanlige3 ungdomsmiljøer i byen. 

Økende narkotikabruk blant ungdom: Ringsaker, Larvik og Notodden

Lokalavisene fortsetter å dekke den økende utbredelsen av narkotikabruk blant ungdom: Ringsaker, Larvik og Notodden. I helgen hadde tre aviser snakket med én russepresident, seks 3.klasseelever og én ruskonsulent.

Norske lokalaviser: narkotikabruk blant mindreårige normaliseres

Noen avisklipp fra de første dagene i mars som viser at normaliseringen av narkotikabruk blant mindreårige fortsetter uforstyrret.

“Mari”, mor til rusavhengig tenåring: “absurd å se hvordan barn og unge dras inn i rus og kriminalitet”

Agderposten forteller den 25. februar i reportasjen Den digitale dophandelen på Snapchat: – Her får du dop på sølvfat den sterke historien om “Mari” som er mor til en rusavhengig tenåring.

Fra Sande til Sandnes: Salg og bruk av narkotika på ungdomsskoler

Sande avis skriver den 22. februar om at det sniffes kokain på toalettene i friminuttene ved en ungdomsskole i bygda. Avisa har hørt tilsvarende historier fra flere foreldre, uavhengig av hverandre.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com