fbpx

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Os & Fusaposten skriver den 16. september at kilder de har snakket med “fortel at narkotika er eit stort problem i (Bjørnafjorden kommune), at det blant mange er normalisert og at det er stovereint å rusa seg på fest.”

Vi ser at stadig yngre brukarar rusar seg på kokain

Politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal uttaler til avisa at han “har inntrykk av at det er ein stadig aukande mengde med illegale rusmiddel i Bjørnafjorden. (…) Politiet ser også ei aukande utfordring kring rekruttering, ikkje minst i forhold born og unge.  Vi ser at stadig yngre brukarar rusar seg på kokain. Det er ein ny trend som har kome relativt nyleg. Før var det meir hasj og alkohol, og kanskje noko amfetamin. No har det dreia til at den yngre aldersgruppa rusar seg på kokain.

Han kan også fortelle at politiet ser en stor økning i oppdrag knyttet til psykisk helse. I Vest politidistrikt ble det registrert omtrent 4000 slike oppdrag i 2021, en dobling fra 2000 i 2017.

Det heter videre i reportasjen at mange unge menn i Bjørnafjorden har gått bort i løpet av kort tid. En kilde uttaler til avisa at det skal dreie seg om sju tilfeller i løpet av et år. Ifølge politistasjonssjefen er det vanskelig å finne eksakte tall og statistikk på dette, og at de har søkt Kripos om å få oversikt. Men han bekrefter at det er mange unge som har gått bort den siste tiden.

Pårørende: -det verkar no akseptert og vanleg at det går føre seg openlys rusbruk på festar

Avisa har snakket med pårørende til en ung mann som nylig mistet livet på grunn av overdose: “Vedkomande er uroa over at bruken av narkotika berre ser ut til å auka, at talet brukarar går opp og at det no verkar akseptert og vanleg at det går føre seg openlys rusbruk på festar.”

På spørsmål om hva som kan gjøres, svarer Dyrdal at “det er heilt avgjerande å jobba heilskapleg i samfunnet, og jobba førebyggjande saman med andre. Helsesektoren klarer ikkje dette åleine. Omsorgssektoren klarar ikkje dette åleine. Vi må jobba saman.

 

Se også

Psykiatrisk ungdomsteam i Trondheim advarer om økende narkotikabruk blant ungdom

Psykiatrisk ungdomsteam ved St. Olavs hospital ser nå konsekvensene av det de oppfatter som økt tilgjengelighet på narkotika blant ungdom.

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Os & Fusaposten skriver den 16. september at kilder de har snakket med “fortel at narkotika er eit stort problem i (Bjørnafjorden kommune), at det blant mange er normalisert og at det er stovereint å rusa seg på fest.” Politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal uttaler til avisa…

VG: – Kokainbruk normalisert blant elever i Sandefjord

VG skriver den 20. august (ikke på nett) om kokainbruk blant skoleelever i Sandefjord. Leder for ungdomsrådet i Sandefjord, Saule Smetonyte, uttaler til avisa at “bruk av kokain er blitt normalisert på skolen min”.

Ungdata 2022: 160% økning i bruk av andre stoffer enn cannabis på videregående siste 6 år

Rapporten Ungdata 2022 ble denne uken lansert under Arendalsuken. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet, og som tar sikte på å si noe om hvordan det er å være ung i dag. I 2022 deltok 109.700 ungdommer.

Troms: “Narkobølge blant unge”

Folkebladet i Troms skriver den 26. juli at “Vorspiel, fester og nachspiel med alt fra hasj, kokain til amfetamin har blitt langt mer normalisert og akseptert blant unge.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com