fbpx

Brukerorganisasjoner ber om bedre medisiner fremfor heroin

Brukerorganisasjoner ber om bedre medisiner fremfor heroin

Klassekampen refererer i dag et brev som brukerorganisasjonene har sendt regjeringen med anmodning om styrking av tilbudet for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Organisasjonene etterlyser blant annet langtidsvirkende morfin og et bredere spekter metadonpreparater. De understreker at de ikke har noen prinsipielle innvendinger mot heroinbehandling, men ber om at man satser på stoffer med lengre varighet som fungerer bedre. Heroinassistert behandling vil da være unødvendig.

 

Alle norske brukerorganisasjoner med unntak av Foreningen for en human narkotikapolitikk. har stilt seg bak oppropet. Disse er: Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio), Pro-Lar, Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon (Marborg), Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse (NUBS).

 

SERAF publiserte tidligere i vinter en rapport der de også konkluderer med at opprusting av LAR, blant annet med langtidsvirkende morfin og flere lavterskeltilbud, er viktigere enn innføring av heroinassistert behandling.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com