fbpx

California: cannabisbruk siste måned økte med 23% blant skoleungdom etter legaliseringen

California: cannabisbruk siste måned økte med 23% blant skoleungdom etter legaliseringen

En studie av cannabisbruk blant skoleungdom i California publisert i Journal of Studies on Alcohol and Drugs fant at bruken steg kraftig i skoleåret etter legalisering av rekreasjonell cannabis for voksne. 

Forskerne analyserte data fra 3 millioner ungdommer i henholdsvis 7., 9. og 11.klasse i California som har deltatt i spørreundersøkelsen California Healthy Kids Survey.

etter legaliseringen økte ‘bruk siste 30 dager’ med 23% blant skoleungdom 

Både i undersøkelsen for 2017-2018 og 2018-2019 var spørsmålet om cannabisbruk oppdatert til å lyde “røyke, vape, spise eller drikke” for å ta høyde for de mange måter cannabis nå blir solgt på i California.

I en pressemelding fra studien heter det: “Forskerne fant en betydelig økning i cannabisbruk, både ‘noen gang’ og ‘siste 30 dager’, i alle demografiske grupper fra skoleåret 2017-2018 til 2018-2019, etter legaliseringen av rekreasjonell cannabisbruk for voksne: en 18% økning i sannsynligheten for ‘bruk noen gang’ og 23% økning i ‘bruk siste 30 dager’.”

en mulig forklaring på økningen kan være at “legaliseringen av rekreasjonell cannabis kan øke mulighetene for ungdom å skaffe cannabis

Leder for studien, Dr. Mallie J. Paschall, uttaler at han var overrasket over å se en relativt større økning blant 7. klassinger i forhold til ungdom 9. og 11.klasse. Han peker videre på en tilsvarende økning blant jenter i forhold til gutter og blant hvite ungdommer i forhold til andre etnisiteter. “Det var større økning i cannabisbruk etter legaliseringen av rekreasjonell cannabis blant ungdom i “lavrisiko-grupper”, og det er bekymringsfullt“.

Forskerne anser at en mulig forklaring på økningen kan være at “legaliseringen av rekreasjonell cannabis kan øke mulighetene for ungdom å skaffe cannabis, og at den økende tilgjengeligheten av ikke-røykbare cannabisprodukter også er appellerende for ungdom.” Dr. Paschall peker også på muligheten for at legaliseringen kan ha ført til økt ungdomsbruk ved at det har “endret normer når det gjelder aksept for cannabisbruk og påvirket oppfatningen av i hvilken grad cannabisbruk er skadelig

 

Se også

Los Angeles: Unge voksnes cannabisbruk økte med antall cannabisbutikker i nabolaget

Forskere fra RAND Corporation har funnet at antall og type cannabisbutikker i nabolaget påvirker cannabiskonsumet til unge voksne i Los Angeles ifølge en studie publisert i TheAmerican Journal on Addictions.

699 000 amerikanske tenåringer cannabisavhengige i 2019

Den amerikanske NSDUH-undersøkelsen over rusbruk og mental helse som ble publisert nå i september viser konsekvensene av en normalisering av cannabisbruk i den yngre generasjonen. I aldersgruppen 12-17 år er andelen som mener at det er svært skadelig å bruke cannabis 1-2 ganger i uken…

Studie: cannabislegalisering stanset trend med lavere ungdomsbruk

En studie publisert i American Journal of Preventive Medicine viser at legaliseringen av cannabis i Washington i 2012 stanset en trend med stadig lavere cannabisbruk blant ungdom.

Cannabisbruk blant amerikanske studenter på høyeste nivå siden 1983

Cannabisbruken blant amerikanske collegestudenter (alder 19-22) er på det høyeste nivå det har vært på 35 år. Av de i samme aldersgruppe som ikke går på college, bruker 1 av 9 cannabis daglig.

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com