fbpx

Canada: Dobling av skadete bilførere med cannabis i blodet etter legaliseringen

Canada: Dobling av skadete bilførere med cannabis i blodet etter legaliseringen

Canadiske forskere har studert blodprøver fra 4300 sjåfører som ble skadet i bilulykker i British Columbia i perioden 2013 til 2020.

Forskerne ved University of British Columbia i Vancouver publiserte sine funn i New England Journal of Medicine denne uken. Før cannabis ble legalisert i landet i 2018, hadde 3,8% av de skadete sjåførene et THC-nivå i blodet på over 2 mg/nL som er grensen for å kunne kjøre bil i Canada. (15 minutter etter å ha røkt cannabis, stiger denne verdien til 100 mg/nL, etter 4 timer vil den vanligvis ha sunket til under 2 mg/nL).

  Andelen skadete sjåfører med THC-nivå over den tillatte grensen steg med 126% etter legaliseringen

Etter legaliseringen steg andelen sjåfører som hadde over 2 mg/mL til 8,6%. en økning på 126%.

Andelen som hadde høye THC-verdier (over 5 mg/mL) steg fra 1,1% til 3,5%, en økning på 218%.

Forskerne fant ingen signifikant endring i andelen sjåfører som var alkoholpåvirket. Andelen som testet positivt på både alkohol og cannabis, økte imidlertid fra 2,1% før legaliseringen til 3% etter.

 

Se også

Cannabis-relaterte dødsulykker i trafikken opp 62% i Colorado etter legaliseringen

The Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area, som sorterer under ONDCP, har publisert en ny rapport om marihuana-bruken og dens konsekvenser i Colorado:  “The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact, Vol. 4, September 2016,”   Colorado vedtok legalisering av marihuana for rekreasjonsformål den…

Cannabis-relaterte dødsulykker i trafikken doblet i Washington etter legalisering

viser at andelen førere i dødsulykker i trafikken i Washington som nylig hadde brukt cannabis ble doblet fra 2013 til 2014.   I 2013, året før legaliseringen trådde i kraft, hadde 8% av førerne virkestoffet i cannabis, THC, i blodet. Året etter var denne andelen steget…

USA: 43% av omkomne sjåfører hadde andre rusmidler enn alkohol i blodet

  I en rapport fra Governors Highway Safety Association (GHSA) presenteres de siste tall fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om kjøring i påvirket tilstand og trafikkulykker.

Biluhell øker kraftigere i statene som har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk enn i nabostatene

CBS refererer i dag en studie fra Highway Loss Data Institute (HLDI) som viser at biluhell øker mer i delstatene Washington, Colorado og Oregon, som alle har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk, enn i nabostatene.

Denver Post: Har økningen i cannabisrelaterte dødsulykker i trafikken i Colorado med legaliseringen å gjøre?

Denver Post tar i en ny artikkelserie for seg konsekvensene av legaliseringen av cannabis i Coorado. Avisen begynner med å se nærmere på de mulige konsekvensene for trafikksikkerheten i delstaten.

Stadig høyere andel trafikkdrepte førere i Colorado tester positivt på cannabis

I 2017 hadde 21,7% av trafikkdrepte førere i Colorado cannabis i blodet. Tallet er det høyeste noensinne, og har steget jevnt siden legaliseringen av cannabis i delstaten. 

15 millioner amerikanere kjørte i cannabisrus siste måned

Som vi har rapportert om mange ganger på disse sidene, er bilkjøring etter å ha inntatt cannabis utbredt i USA. En nylig undersøkelse viser at siste måned kjørte hele 15 millioner amerikanere bil innen én time etter å ha inntatt stoffet.

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com