fbpx

Canadiske retningslinjer for bruk av medisinsk cannabis i smertebehandling

Canadiske retningslinjer for bruk av medisinsk cannabis i smertebehandling

En canadisk Prescribing Guidelines Committe har gjennomført en review av aktuell forskning på bruk av cannabis i smertebehandling. 

Komiteen besto av 9 fagfolk (7 medisinere fra ulike felt, 1 sykepleier og 1 farmasøyt) samt én pasientrepresentant.  Denne PGS-gruppen styrte så en egen gruppe, the Evidence Review Group, som arbeidet med selve analysen av foreliggende forskning. De endelige anbefalingene fordret konsensus i gruppen.

 

De viktigste anbefalingene for bruk av cannabis til smertebehandling er som følger:

 

Bruk ved smerter:

Akutt smerte: Sterk anbefaling mot bruk av medisinsk cannabis mot akutt smerte grunnet manglende bevis for effekt samt skadelige bivirkninger.

Hodepine: Sterk anbefaling mot bruk av medisinsk cannabis mot hodepine grunnet manglende bevis for effekt samt skadelige bivirkninger.

Revmatologiske smerter: Sterk anbefaling mot bruk av medisinsk cannabis mot revmatologiske smerter grunnet manglende bevis for effekt samt skadelige bivirkninger.

Nevrologiske smerter: Sterk anbefaling mot bruk av medisinsk cannabis mot nevrologiske smerter grunnet manglende bevis for effekt samt skadelige bivirkninger. Men medisinsk cannabis kan prøves ved refractory pain (smerter som ikke lindres ved annen behandling).

Palliative (livsavsluttende) kreftsmerter: Sterk anbefaling mot bruk av medisinsk cannabis mot palliative (livsavsluttende) kreftsmerter grunnet manglende bevis for effekt samt skadelige bivirkninger. Men medisinsk cannabis kan prøves ved refractory pain (smerter som ikke lindres ved annen behandling).

 

Ved bruk av medisinsk cannabis

I tilfeller der medisinsk cannabis skal brukes, anbefaler gruppen bruk av et farmasøytisk fremstilt produkt (som nabilone eller nabiximols). De fraråder sterkt bruk av medisinsk marihuana, og spesielt i form av røyking.

 

Bruk ved andre lidelser

Det frarådes videre å bruke medisinsk cannabis for å behandle oppkast eller svimmelhet på grunn av manglende bevis og skadelige bivirkninger. Det frarådes særlig sterkt ved graviditet.

 

Likeledes frarådes av samme årsaker sterkt bruk av medisinsk cannabis ved CINV (kvalme ved cellegift).

 

Bruk av medisinsk cannabis med spasmer (som MS) frarådes sterkt med mindre annen smertebehandling ikke har virker. Og i så tilfelle anbefales naxibimols og ikke medisinsk marihuana.

 

I de tilfeller det var påvist effekt av cannabinoider var det i mange tilfeller bare marginalt bedre enn placebo, og dårligere enn for andre medisiner. Gruppen fant heller ikke bevis for at bruk av cannabis har effekt mot psykisk sykdom.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com