fbpx

Cannabisavhengighet og traumelidelser: Doble byrder – kombinerte løsninger

Cannabisavhengighet og traumelidelser: Doble byrder – kombinerte løsninger

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) og verktøy og kunnskaper fra traumebehandling, kan være til hjelp for mennesker med samtidig traumelidelse og cannabisavhengighet.

 

Det å ha mye og nyansert kunnskap om cannabis og vanlige utfordringer man kan oppleve når man slutter med dette rusmiddelet, er viktig for å lykkes i møtet med mennesker som vil slutte. I HAP lager man strategier sammen med brukerne, slik at de kan mestre abstinensplager og utfordringer videre i livet. Man kan og bør ha fokus på traumatisering også i HAP og på rusfeltet. Det er ikke uvanlig at brukere har samtidig cannabisavhengighet og traumeproblematikk, som posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Da er det viktig å kunne gjenkjenne traumesymptomer og ha noen verktøy i møte med mennesker med denne problematikken.

 

Noen av de samme områdene i hjernen påvirkes under traumatiske hendelser og ved gjenopplevelser av disse, som ved kronisk cannabisbruk. Kunnskap om disse mekanismene, og verktøy til å kunne øve opp refleksjonsevnen hos brukerne, er viktig for behandlere. Denne kunnskapen er nærmere beskrevet i artikkelen Doble byrder – kombinerte løsninger.

 

I artikkelen er det fokus på hvordan man gjennom øvelser kan påvirke og regulere følelser og lære brukerne stabiliseringsteknikker underveis i avvenningen. Forfatteren mener at man bør jobbe med avvenning og stabilisering, før traumebearbeidelse.

 

Dette er en forkortet versjon av artikkelen “Doble byrder – kombinerte løsninger”  av Malin Rørendal ved Uteseksjonen i Oslo. Les hele artikkelen på fontene.no.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com