fbpx

Cannabisbruk vanligere blant gravide i USA

Cannabisbruk vanligere blant gravide i USA

New York Times tar i denne artikkelen for seg økende cannabisbruk blant gravide i USA.

 

En ny undersøkelse viser at nær 4% av gravide i 2014 oppga å ha brukt cannabis siste måned. I 2002 var denne andelen 2,4%. Bruken var vanligere blant yngre vordende mødre; 7,5% av gravide mellom 18 og 25 år hadde brukt cannabis i løpet av den siste måneden.

 

Mange gravide kvinner er av den oppfatning at cannabisbruk ikke medfører risiko for fosteret. Forskningen så langt støtter ikke dette synet. Det viktigste virkestoffet i cannabis, THC, kan trenge gjennom morkaken og nå fosteret. Dette kan påvirke både hjernens utvikling og kognitive ferdigheter såvel som fødselsvekt. Forsteret kan også bli tilført THC i morsmelken.

 

Den økende aksepten for cannabis henger sannsynligvis sammen med legaliseringen av cannabis som medisin og til rekreasjonsbruk i enkelte stater.

 

Kvalme, svimmelhet, depresjon, stress og smerter er årsaker kvinnene oppgir som forklaring på at de bruker cannabis under svangerskapet. “Women are thinking of this as medical marijuana in that they are treating some condition,” sier Elizabeth Nash, som forsker på rusmisbruk under graviditet ved Guttmacher Institute.

 

Det er flere utfordringen knyttet til å forske på konsekvensene av cannabisbruk under graviditet. For det første underrapporterer de gravide cannabisbruken sin, og dernest er også bruk av alkohol og tobakk også utbredt blant dem som bruker cannabis, og det kan derfor være vanskelig å isolere konsekvensene av cannabis. Det er også slik at THC-innholdet på dagens cannabis er langt høyere enn for et par tiår siden. Gjennomsnittlig THC-nivå var 4% i 1995, mens det i 2014 lå på 12%. Mye av forskningen som er gjort på feltet må derfor gjøres om igjen.

 

 

Se også: Legalisering av cannabis kan føre til at ungdom ser på det som ufarlig

 

 

En studie fra Pittsburgh av mødre som hadde røkt en eller flere ganger daglig under svangerskapets tre første måneder, viste at barna i 6-årsalderen hadde problemer med å forstå konsepter ved lesing eller lytting. I 10-årsalderen utviste manglende impulskontroll og konsetrasjonsevne. I 14-årsalderen scoret de lavere enn sine jevnaldrende på lesing og regning.

 

Forskere har funnet endringer i hjernen på fostre mellom 18 og 22 uker med mødre som bruker cannabis. Nevrolog og direktør for avhengighetssenteret ved Icahn School of Medicine, Dr. yasmin Hurd, uttaler i artikkelen:

 

“Even early in development, marijuana is changing critical circuits and neurotransmitting receptors. Those are important for regulation of emotions and reward, even motor function and cognition.”

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com