fbpx

Los Angeles: Unge voksnes cannabisbruk økte med antall cannabisbutikker i nabolaget

Los Angeles: Unge voksnes cannabisbruk økte med antall cannabisbutikker i nabolaget

Forskere fra RAND Corporation har funnet at antall og type cannabisbutikker i nabolaget påvirker cannabiskonsumet til unge voksne i Los Angeles ifølge en studie publisert i TheAmerican Journal on Addictions.

Forskerne tok for seg 1097 unge voksne på 21 år eller eldre (som er aldersgrensen for å kjøpe legal cannabis i California). Disse oppga sine cannabisvaner to ganger over en 12-månedersperiode, første gang før California åpnet for legalt cannabissalg i januar 2018 og andre gang etter denne åpningen.

For hver ekstra cannabisbutikk, økte sannsynligheten for at respondenten hadde brukt cannabis siste måned med 0,7%

Respondentene ble lokalisert geografisk, og det ble utarbeidet en oversikt over hvor mange cannabisbutikker – både legale og illegale – som befant seg i en radius på 6 km for hver respondent.

Forskerne fant at antall utsalgssteder innen denne radiusen, påvirket cannabisvanene til respondentene. For hver ekstra cannabisbutikk, økte sannsynligheten for at respondenten hadde brukt cannabis siste måned med 0,7%. For eksempel var sannsynligheten for at en respondent hadde brukt cannabis siste måned med 14 cannabisbutikker innenfor radiusen, 10% høyere enn for en med ingen butikker.

Funnene varierte med hensyn på type bruk, og type utsalgssted. Høyere tetthet av legale cannabisbutikker, hang sammen med høyere bruk siste måned. høyere daglig eller nesten-daglig bruk siste måned, og med intensjon om å bruke de neste 6 måneder.

Voksne som bruker cannabis daglig, kan trekkes mot å kjøpe fra ulisensierte butikker på grunn av lavere priser og manglende begensning på mengden de kan kjøpe

Høyere tetthet av illegale butikker hang på sin side sammen med høyere daglig eller nesten-daglig bruk siste måned, og – for de som hadde brukt året før – med større mengde konsumert og med flere symptomer på problembruk (cannabis use disorder).

Som en mulig forklaring på dette siste funnet, kommenterer leder for studien, Eric R. Pedersen, i en pressemelding at “utsalgssteder uten lisens er illegale, og følger ikke lisenskravene som forbyr salg av produkter fra ulisensierte produsenter eller som begrenser mengden cannabis som kan kjøpes daglig. Voksne som bruker cannabis daglig, kan trekkes mot å kjøpe fra ulisensierte butikker på grunn av lavere priser og manglende begensning på mengden de kan kjøpe“.

 

Se også

6 av 10 cannabisbutikker i Los Angeles er illegale

CNBC har besøkt 10 av de illegale cannabisutsalgsstedene i Los Angeles med skjult kamera. I motsetning til de legale utsalgsstedene, tilbys her muligheten for å innta cannabis i butikken, her tilbys gratis cannabis mot en positiv anmeldelse på Weedmaps.com, her holdes åpent etter den obligatoriske…

Å stenge illegale cannabisbutikker i California er som å spille “whack-a-mole”

Hundrevis av illegale cannabisfarmer i nordlige California leverer til hundrevis av illegale utsalgssteder i den sørlige del av delstaten. Det svarte markedet lever ikke bare i beste velgående, men det har mange steder økt.

Legale cannabisselgere i California er aktive i det svarte markedet

For hver dollar som ble brukt i Californias legale cannabismarked i 2018 ble 7 dollar brukt i det illegale, skriver The Orange County Register i denne reportasjen. 

Hvorfor er det legale cannabissalget i California så lavt?

California åpnet for legalt salg av rekreasjonell cannabis 1. januar i år. Ifølge en reportasje på alternet.org krevde delstaten inn 33,6 millioner dollar i avgifter på rekrasjonell cannabis i årets første kvartal. Den opprinnelige forventningen var at denne avgiftsinngangen ville nå 175 millioner dollar i…

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com