fbpx

Aktuelt

Forslaget til rusreform fra Solberg-regjeringen går i korte trekk ut på at bruk og besittelse av narkotika fremdeles skal være forbudt, men at det ikke lenger skal møtes med noen form for sanksjoner. Sanksjoner er som Rusreformutvalget definerte i NOU-en, en “negativ reaksjon”, noe som er “straffeaktig” eller har et “pønalt formål”. Altså både straff i rettslig forstand og administrative sanksjoner. Forslaget går altså ikke ut på avkriminalisering slik det har vært utført i blant annet Portugal, men en total de jure depenalisering.

Ja, i Bakvendtland der kan alt gå an. Dét var det første som slo meg da jeg så at Venstre og fire andre partier blåser til omkamp om rusreformen. Jeg har aldri hørt om en slik omkamp i idrettens verden, men i politikken er visst alt mulig: Et lag ber om omkamp for å få et dårligere resultat enn de fikk i den første kampen. Og står fram i media og skryter av det…
Newsletter Powered By : XYZScripts.com