fbpx

Bakgrunn

Volden og korrupsjonen narkotikatrafikken medfører er et av det 21. århundres store globale samfunnsproblemer.   Narkotikarelatert vold kan klassifiseres i tre kategorier: Den ene er psykofarmakologisk vold, som er den som utløses av selve bruken, for eksempel kan stoffer som kokain og amfetamin være agresjonsutløsende. Den andre...

På det forebyggende området er det allment kjent at brede innsatser mot brede folkegrupper er svært effektivt og veldig rimelig. Når man derimot skal hjelpe små og forholdsvis klart definerte grupper som allerede har et klart definert problem, er logikken en annen. Da er det målrettede og direkte innsatser i risikogruppene som vil gi best uttelling.

  Det forskes mye på cannabis og virkningen av bruken. Samtidig er meningene og mytene om cannabis mange og sterke. De mest ytterliggående cannabis-entusiastene ser hasj og marihuana som løsningen på de fleste av verdens problemer.   Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan har laget notatet «Hva vet vi om cannabis?». Notatet er et bidrag til å heve kunnskapsnivået i debatten og synliggjøre anerkjente forskningsresultater.
Newsletter Powered By : XYZScripts.com