fbpx

Bakgrunn

  Narkotiske stoffer er i dagligtalen en fellesbetegnelse på rusmidler som er forbudt gjennom internasjonale avtaler og gjennom norsk lov. Men stoffene kan være ganske så forskjellige i bruksmåte, virkninger på kort sikt og etter langvarig bruk. Noen av de ulovlige rusmidlene har mer til felles med lovlige rusmidler som alkohol og smertestillende tabletter enn med andre grupper av illegale stoffer.  

I 2014 ble det publisert en studie som analyserer avløpsvannet i over 40 europeiske byer etter spor av narkotiske stoffer. Denne metodologien kan gi et viktig supplement til tradisjonelle spørreundersøkelser om bruk av ulovlige stoffer. Dels slipper man problemer med feilrapportering, og dels unngår man problemet med at tunge brukere har en tendens til å ikke svare på spørreundersøkelser. Avløpsvannsanalysene kan derfor brukes i metodetriangulering. På den annen side kan de ikke svare på om det er et fåtall brukere som bruker mye, eller mange som bruker litt, eller om endringer skyldes flere brukerdoser eller renere stoff.  
Newsletter Powered By : XYZScripts.com