fbpx

Cannabis

Forskere ved Senter for Mental helse ved Københavns Universitetssykehus har tatt for seg helsedata for 3,1 millioner dansker og studert sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Studien ble lagt frem i forrige uke for International Early Psychosis Association, og omtalt i Daily Mail.   Forskerne fant at sannsynligheten...

En studie utført av S.A. Gruber et.al. har analysert effekten av preparatet Citicoline på typiske lidelser kroniske cannabisrøykere utsettes for. Dette preparatet brukes i behandlingen av slagpasienter, pasienter med traumatisk hjerneskade og personer med kognitive problemer.   19 kroniske marihuanabrukere som hadde søkt behandling deltok i undersøkelsen. 10...

En gruppe forskere i Strasbourg har undersøkt 334 tilfeller av hjerneslag med pasienter under 45 år. 58 av disse pasientene var brukere av cannabis.   Studien kan ikke påvise en årsakssammenheng mellom cannabisbruk og hjerneslag, men fant at for 45% av cannabisbrukerne var slaget forårsaket av en...

The Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area, som sorterer under ONDCP, har publisert en ny rapport om marihuana-bruken og dens konsekvenser i Colorado:  “The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact, Vol. 4, September 2016,”   Colorado vedtok legalisering av marihuana for rekreasjonsformål den 6. november...