fbpx

Clausen, Mørland og Waal i Aftenposten: Ruspolitikk i endring?

Clausen, Mørland og Waal i Aftenposten: Ruspolitikk i endring?

Senterleder og professor ved SERAF/UiO Thomas Clausen skriver sammen med Jørg Mørland og Helge Waal, begge professor emeritus ved UiO, om ruspolitikk i dagens Aftenposten. I kronikken “Rusoplitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler?” ser de nærmere på norsk ruspolitikk, og spesielt i lys av den pågående debatten om liberalisering av narkotikalovgivningen.

 

Fra teksten:

 

“I Norge er det stort fokus på folkehelseperspektivet og forebygging av sykdom og skade ikke minst for de med det vanskeligste utgangspunktet og størst risiko.”

“Kravet om at man skal kunne bruke de rusmidlene man måtte ønske, kommer mest fra høylytte interessegrupper. De rusliberale enkeltstemmene og organisasjoner dominerer i stor grad i aviser som Dagbladet og Dagsavisen og flere i de politiske miljøer er lydhøre. “

“Med fremveksten av det moderne samfunn kom ulike former for reguleringer og restriksjoner rettet mot rusmiddel fra 1800-tallet og tidlige 1900-tall med fremveksten av edruskapsbevegelser og forbud.”

“Et moderne eksempel på hva som kan skje ved en brå liberalisering har vi fra USA. I 1996 lanserte firmaet Purdue Pharma OxyContin (et morfinlignende stoff) som et ufarlig smertemiddel. [som førte til] kraftig økt tilgjengelighet, et voldsomt økt forbruk med dramatisk økning i avhengighetsutvikling og antall overdosedødsfall.”

“Rusmiddelbruk er imidlertid i betydelig grad kollektive fenomener. Større aksept for bruk vil bidra til generell ufarliggjøring av rusmiddelbruk og med stor sannsynlighet til økte forbruk og rusproblemer – særlig hos dem som er vanskeligst stillet.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com