fbpx

Clausen og Mørland om rusavhengighet i Aftenposten

Clausen og Mørland om rusavhengighet i Aftenposten

Thomas Clausen og Jørg Mørland, begge professorer ved Universitetet i Oslo, har i sommer publisert to kronikker i Aftenposten om rusmidler og rusavhengighet.

 

Den første, Hva er egentlig rusmiddelavhengighet?, der professor emeritus Helge Waal er medforfatter, ble publisert den 15. juli. De presenterer DSM-5 diagnosesystemet som definerer alvorlig rusbrukslidelse (“avhengighet”) som en tilstand der 5 av 11 diagnosekriterier er oppfylt (som “trang” til bruk, abstinenssymptomer, toleranseutvikling etc).

 

Når det gjelder hvem som blir rusmiddelavhengige, peker forfatterne på at “noen vil være mer disponert enn andre. Faktorer som påvirker utviklingen av avhengighet, inkluderer både gener og miljø.”

 

Videre skriver de:

 

“En mulig forklaring på den tilsynelatende irrasjonelle adferden hos en rusmiddelavhengig, er at den gjentatte bruken av rusmiddel har endret funksjonen i flere hjerneområder som regulerer adferd.

Rusmidlene kan gjennom sin molekylære struktur påvirke disse hjerneområdene med signaler som ellers er forbeholdt signaler om positive og viktige hendelser av betydning for vår adferd.”

 

De viser til pågående forskning som studerer muligheter for å reversere de langvarige cellulære endringene i hjernen, men advarer mot å ta slike resultater på forskudd:

 

“Om slik ambisiøs forskning vil lykkes, er et åpent spørsmål. Pr. i dag er normaliseringen av hjernefunksjonen en langsiktig behandlingsprosess som gjerne krever oppfølging av den avhengige i mange år. Alle tiltak som kan forebygge avhengighetsutvikling, er derfor svært viktige både for den enkelte og samfunnet.”

 

 

Den andre kronikken, Er enkelte rusmidler farligere enn andre?, sto på trykk den 22.juli, og tar for seg “farlighetsgraden” ved ulike rusmidler. De presiserer at en må skille mellom “farer ved enkeltinntak, eller farer som følger av gjentatt, jevnlig bruk av rusmiddelet”. Videre hevder de blant annet:

 

“[F]arene knyttet til et rusmiddel øker med omfanget av bruken. Utbredt og høy bruk av et stoff vil avhenge av sosial kontekst og aksept.”

 

“Farlighetspotensialet av andre rusmidler får man neppe se fullt ut før de eventuelt er legalisert.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com