fbpx

Cocaine No. 2 killer among illicit drugs in the U.S.

Cocaine No. 2 killer among illicit drugs in the U.S.

New York Times setter i denne artikkelen fokus på kokainoverdosene som har kommet i skyggen av USAs opioidepidemi de siste årene. Kokain er ifølge avisen stoffet som tar livet av flest amerikanere etter heroin (tall fra 2014) og spesielt blant svarte amerikanere tar kokain flere liv enn heroin.

 

I perioden 2012-2015 døde 7,6 av 100 000 svarte menn av kokainoverdose. Det tilsvarende tallet for heroinoverdoser i denne gruppen var 5,45.

 

Professor Keith Humphreys ved Stanford University School of Medicine sier til avisen at “vi har flere narkotikaproblemer i USA. Vi må fokusere på flere enn én substans om gangen”.

 

Kokainkonsumet i USA falt med 50% fra 2006 til 2010, men har siden økt sterkt. Noe som har sammenheng med en kraftig vekst i kokainproduksjon i Colombia. Denne har igjen sammenheng med gjennomfñringen av landets fredsavtale med FARC-geriljaen som blant annet innebærer at bøndene får subsidier fra staten for å legge om fra koka til legale vekster. Dette ser ut til å ha motivert mange bønder til å starte opp med koka de siste årene. Noe som altså igjen har resultert i økt bruk i USA og Europa.

 

Et av problemene med kokain er at det i motsetning til heroin ikke finnes medikamenter for substitusjonsbehandling. Behandlingsformer som kognitiv adferdsterapi og contingency management kan være effektive men er ressurskrevende. Endringer i Medicaid og Affordable Care Act kan gjøre at færre amerikanere vil få tilgang til behandling for kokainavhengighet.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com