fbpx

Dagens Næringsliv: Rusreformen går for langt

Dagens Næringsliv: Rusreformen går for langt

Dagens Næringsliv skriver i en lederartikkel den 5. mars at rusreformen går for langt og at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig.

Fra lederen:

En felles bekymring fra flere hold er at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Da kan det være lurt å gå forsiktig frem

“Debatten etter at regjeringen la frem sitt forslag til rusreform, er dessverre blitt en kamp mot stråmenn. Fra reformens tilhengere blir vi fortalt at straff ikke hjelper syke og nedkjørte mennesker, hvilket naturligvis er riktig. […] Men dette er ikke et godt argument for den reformen regjeringen legger frem. […] samfunnet har allerede tatt flere skritt bort fra straff og mot behandling siden 1970- og 1980-tallets amerikanskinspirerte ‘war on drugs’.”

“[Tunge] fagmiljøer som Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet advarer mot at den brede avkriminaliseringen regjeringen legger opp til, kan føre til økt bruk og dermed større problemer med misbruk senere.”

“Det skorter også på ressurser og kompetanse i behandlingstilbudet. Og skal man avkriminalisere, er det nok best å starte med de mildeste stoffene som khat og cannabis, ikke heroin.”

“En felles bekymring fra flere hold er at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Da kan det være lurt å gå forsiktig frem.”

 

Se også

Enda mer du ikke vil vite om kokain (Aftenposten)

Redaktør i Narkotikapolitikk.no og styreleder i Stiftelsen Golden Colombia, Øystein Schjetne, skriver i innlegget Enda mer du ikke vil vite om kokain i Aftenposten om den humanitære katastrofen kokaintrafikken medfører i Colombia.

Organisasjonsknusing på rusfeltet

ORGANISASJONSKNUSING: Hvem orker å la seg overøse med skjellsord og stygge karakteristikker bare fordi man står for en narkotikapolitikk som vil redusere skadene på enkeltpersoner og samfunnet?

Vårt Land: Politikere vegrer seg for å delta i rusdebatten på grunn av hets og sjikane

Vårt Land skriver i dag om politikere som vegrer seg for å delta i rusdebatten på runn av hets og sjikane. Artikkelen ble publisert samme dag som Narkotikapolitikk.no sin kronikk Ekstreme aktivister ødelegger rusdebatten sto på trykk i samme avis.

Innlegg i Morgenbladet: Abid Raja i godt selskap

De aller fleste avstår fra å røyke cannabis, og slik bør det også være.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com