fbpx

Dansk studie: Cannabisbrukere har 5,1 ganger større sannsynlighet for schizofreni

Dansk studie: Cannabisbrukere har 5,1 ganger større sannsynlighet for schizofreni

Forskere ved Senter for Mental helse ved Københavns Universitetssykehus har tatt for seg helsedata for 3,1 millioner dansker og studert sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Studien ble lagt frem i forrige uke for International Early Psychosis Association, og omtalt i Daily Mail.

 

Forskerne fant at sannsynligheten for at en cannabisbruker (som er registrert av legen med “misbruk av cannabis”) lider av schizofreni var 5,1 ganger større enn en ikke-bruker.

 

Tilsvarende forholdstall var 1,9 for halusinogener og 1,24 for amfetaminer.

 

Dette betyr ikke nødvendigvis at cannabisbruk medfører schizofreni, da årsaksforholdet i prinsippet kan være omvendt.

 

I en oppfølgende studie fant forskerne imidlertid at sannsynligheten for at et barn født av en cannabisbrukende mor, hadde 6 ganger større sannsynlighet for å få schizofreni enn andre barn.

 

Leder for studien, Dr. Carsten Hjorthøj, uttaler i den forbindelse: “For me, that does set upon the idea that cannabis is a causal mechanism. 

 

We know schizophrenia is a disorder of the brain linked to dopamine and cannabis influences levels of dopamine.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com