fbpx

Danske forskere kan ha funnet “et gen for cannabisavhengighet”

Danske forskere kan ha funnet “et gen for cannabisavhengighet”

Ifølge WHO vil 1 av 10 som prøver cannabis utvikle avhengighet. Danske forskere kan være på sporet av av hvorfor noen blir avhengige og andre ikke. 

Forskerne i det danske psykiatriske forskningsprosjektet iPSHYCH tok i første omgang for seg 2000 personer med cannabisavhengighet (abuse) og sammenlignet deres genprofil opp mot en kontrollgruppe på 50 000 personer. I neste omgang ble gruppen cannabisavhengige utvidet til 55000 og kontrollgruppen til 300 000.

“Man må finne de eksakte biologiske mekanismene som fører til at én person har høyere risiko for å bli misbruker enn en annen”

Forskerne fant at cannabisavhengighet hang sammen med en genetisk variant som påvirker hvor mye av en bestemt nikotinreseptor som dannes i hjernen. Personer med lavere nivå av denne reseptoren er i større grad utsatt for å utvikle cannabisavhengighet.

Et annet interessant funn fra studien var at personene med cannabisavhengighet også viste seg å ha en genprofil som henger sammen med begrensete kognitive ferdigheter. En av forskerne, Ditte Demontis, uttaler at “mennesker med cannabisavhengighet gjør det ofte dårligere i utdanningssystemet, og våre studier viser at dette delvis kan skyldes genetikk“.

Hun understreker behovet for mer forskning på temaet og behovet for å bestemme “de eksakte biologiske mekanismene som fører til at én person har høyere risiko for å bli misbruker enn en annen. Vårt håp er å å kunne forbedre behandlingen, og kanskje også på lengre sikt kunne forebygge avhengighet”.

 

Vanlige spørsmål

“Det er bare mennesker med problemer som utvikler avhengighet…”

Påstand: “Bare mennesker med underliggende problemer utvikler avhengighet.”
– Avhengighet er en funksjon av eksponering og sårbarhet. Jo mer sårbar man er, jo mindre eksponering for stoffet er nødvendig for å utvikle avhengighet. Forskning viser at denne sårbarheten også er genetisk.  (más…)

 

Forskning og statistikk om cannabisavhengighet

Forskere nærmere svar på hvem som vil utvikle cannabisavhengighet

Forskere kan være nærmere svaret på hvorfor noen utvikler avhengighet av cannabis og andre ikke. 

Storbritannia: Cannabis årsak til 9 av 10 tilfeller av narkotikavhengige ungdommer

Rapporten UK Drug situation 2017 som kom nå i april, viser at 12 712 ungdommmer under 18 år fikk behandling i Storbritannia i 2017 for cannabisbruk.

5,9% av amerikanske 12.-klassinger bruker cannabis daglig

Den amerikanske Monitoring the future-undersøkelsen tar for seg rusvanene til elever i 8., 10. og 12.-klasse. Årets studie, som er den 43. i rekken, er basert på besvarelser fra 45 000 elever fra 380 skoler over hele landet.

WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk.

Cannabis er verdens mest utbredte illegale rusmiddel, i 2013 var det estimert at 181,8 millioner mennesker mellom 15 og 64 år brukte en variant av cannabis som rusmiddel.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com