fbpx

De nye heroinbrukerne i USA: Unge, hvite menn med lav utdanning og inntekt

De nye heroinbrukerne i USA: Unge, hvite menn med lav utdanning og inntekt

Forskere ved Columbia University har tatt for seg data fra undersøkelser om rusbruk for drøyt 49 000 personer i 2001-2002 og vel 36 000 i 2012-2013.

Tallene viser for det første at både heroinbruk (på noe tidspunkt) og problematisk heroinbruk (“avhengighet”) har økt kraftig i dette tidsrommet. Andelen som bruker heroin økte fra 0,33% til 1,6%, og andelen som har et problematisk bruk økte fra 0,21% til 0,69%.

 

Men forskerne avdekket i tillegg at økningen hadde vært mye sterkere hos hvite amerikanere: 0,34% til 1,90%. Økningen i problematisk heroinbruk blant hvite var også kraftigere: fra 0,19% til 0,82%.

 

heroin use appears to have become more socially acceptable among suburban and rural whites

Det var særlig i aldersgruppen 18-44 at økningen blant hvite amerikanere fant sted. Og økningen var langt større blant menn enn hos kvinner: henholdsvis 1,89% og 0,7%.

 

Videre fant forskerne at andelen som hadde først hadde utviklet avhengighet på opioidbaserte legemidler før de fortsatte med heroin, økte fra 35,83% i 2001-2002 til 52,83% 11 år senere.

 

Leder for studien, Dr. Silvia Martins, uttaler til Washington Post at dette nok betyr at økningen er koblet til epidemien av avhengighet og overdoser på opioidbaserte legemidler. Men også bedre tilgang: “Other potential reasons for that are the fact that heroin has become cheaper in recent years in the U.S.”

 

I en artikkel på universitetets nettsted utdyper hun:

 

“Because the effects of heroin seem so similar to widely available prescription opioids, heroin use appears to have become more socially acceptable among suburban and rural whites”

 

I artikkelen heter det videre at mens heroin nå er utbredt i alle sosiale lag, også blant de med sterke bånd til sosiale institusjoner, er veksten i heroinbruk og problematisk heroinbruk sterkest blant fattige personer med lav utdanning.

 

Dr. Martins peker på at resultatene understreker behovet for informasjonskampanjer og behandlingstilbud rettet mot denne demografiske gruppen:

 

“Our results underscore the need to expand educational programs on the harms related to heroin use and access to treatment in populations at increased risk.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com