fbpx

Den amerikanske helsedirektøren om cannabis og hjerner under utvikling

Den amerikanske helsedirektøren om cannabis og hjerner under utvikling

Den amerikanske helsedirektøren (Surgeon general), Jerome Adams, publiserte denne uken en anbefaling knyttet til cannabis og hjerner under utvikling.

Styrkegraden for marihuana er tredoblet siden 1995

Dokumentet innleder med å understreke at dagens cannabis er mye sterkere enn tidligere. Fra 1995 til 2014 steg styrkegraden (THC-nivå) i marihuana fra 4% til 12%. Marihuana i legale utsalgssteder i enkelte stater har THC-nivå på mellom 17,7% og 23,2%.

Videre tilbys også cannabis i konsentrert form til brukerne, med THC-nivåer på mellom 23,7% og 75,9%.

Risikoen for avhengighet og andre negative konsekvenser av cannabisbruk øker med høyere konsentrasjoner av THC og jo yngre brukerne er når de starter. Høye nivåer av THC øker sannsynligheten for angst, paranoia og psykose. De spiselige cannabisproduktene (edibles) innebærer i tillegg risiko for overdosering siden det tar tid før man merker effekten.

oppfatningen blant ungdom om at jevnlig cannabisbruk er skadelig, har falt over det siste tiåret

Dokumentet peker videre på at på tross av at cannabis har blitt mer skadelig, øker bruken blant unge i alderen 18-25 og oppfatningen blant ungdom i videregående skole om at jevnlig cannabisbruk er skadelig, har falt over det siste tiåret.

Helsedirektøren viser til at det kan være “legaliseringsbevegelsen som påvirker ungdommens oppfatning av skadevirkningene av cannabis”.

Hjernen er ifølge Helsedirektøren under utvikling frem til midten av 20-årene, og det er ingen kjente nivåer for bruk av cannabis i ungdommen som kan anses som trygt. Hyppig bruk av sterk cannabis gjør at ungdom i større grad risikerer:

  • endringen i de deler av hjernen som er involvert i opmerksomhet, hukommelse, beslutningstaking og motivasjon
  • redusert kapasitet for læring
  • redusert IQ
  • økt fravær på skolen eller frafall
  • selvmordsforsøk
  • psykose og schizofreni
  • bruk av sterkere stoffer

Vitenskapsbaserte informasjonkampanjer er “urgently needed”

Rapporten avslutter med å understreke at den økte tilgjengeligheten av en nå langt sterkere cannabis kombinert med en feilaktig og farlig oppfatning om skadelighet blant ungdom, gjør at det må handles på nasjonalt nivå. Vitenskasbaserte informasjonkampanjer og målrettete forebyggingsprogrammer er “urgently needed” for å sikre at risikoen er tydelig kommunisert fra lokale, delstatlige og nasjonale organisasjoner.

Forskning om ungdom og cannabis

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie.

20% økning i cannabisbruk blant canadisk ungdom i årene før legaliseringen

Cannabisbruken blant unge økte under de tre årene før cannabislegalisering i Canada. 

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk. 

Cannabisbruk i puberteten et eksperiment som kan svekke evnen til livsmestring

Akersposten.no har snakket med overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus om ungdom og hasjrøyking. Vevelstad har doktorgrad på nye psykoaktive stoffer (NPS). Fra intervjuet:

Studie: Cannabisavholdenhet bedrer hukommelsen

En studie nylig publisert i Journal of Clinical Psychiatry har sett nærmere på årsaksforholdene knyttet til noe flere studier har funnet: unge cannabisbrukere har dårligere nevrokognitiv kapasitet. Er det cannabisbruken som fører til kognitive problemer, eller er det ungdom med slike problemer som lettere begynner å bruke…

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol – og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser. 

Studie: Langvarig eksponering for cannabis gir svekket hukommelse

En studie utført av forskere fra University of Lancaster og Universidade de Lisboa og publisert i Journal of Neurochemistry har kastet lys over sammenhengen mellom cannabisbruk og hukommelse. De fant at langvarig bruk av cannabis førte til betydelig svekkelse av hukommelsen. 

 

 

 

No Comments

Post A Comment
Newsletter Powered By : XYZScripts.com