fbpx

Denver Post: Har økningen i cannabisrelaterte dødsulykker i trafikken i Colorado med legaliseringen å gjøre?

Denver Post: Har økningen i cannabisrelaterte dødsulykker i trafikken i Colorado med legaliseringen å gjøre?

Denver Post tar i en ny artikkelserie for seg konsekvensene av legaliseringen av cannabis i Coorado. Avisen begynner med å se nærmere på de mulige konsekvensene for trafikksikkerheten i delstaten.

 

Bruk av rekreasjonell cannabis ble legalisert i Colorado i 2014, og det ble åpnet for legalt salg to år senere. I den samme perioden – fra 2013 til 2016 – har antallet sjåfører involvert i dødsulykker som tester positivt for cannabis, blitt mer enn fordoblet.

 

56% av cannabisbrukere i Colorado sier de minst en gang per måned har kjørt bil mindre enn to timer etter å ha inntatt cannabis

I den aktuelle perioden var det en total økning på 40% av førere som var involvert i dødsulykker i Colorado. Antallet av disse som testet positivt på alkohol økte fra 2013 til 2015 (tall foreligger ikke for 2016 ennå) med 17%. Antallet som testet positivt for cannabis økte imidlertid med 145%, fra 47 til 115.

 

Avisen skriver at antallet sannsynligvis er enda høyere. Kun omlag 50% av førerne involvert i slike dødsulykker blir testet for narkotika. Når politiet kan påvise at føreren er påvirket av alkohol, blir det ikke utført videre tester da ytterligere påvirkning av andre substanser uansett ikke vil påvirke strafeutmålingen.

 

Det har blitt utført en fornyet undersøkelse av blodprøver av førere som fikk påvist alkoholpåvirkning i 2015. En tredjedel av disse viste av føreren også hadde aktiv THC (det psykoaktive virkestoffet i cannabis) i blodet. Kombinasjonen alkohol og cannabis antas å redusere kjøreferdighetene mer enn hvert enkelt av rusmidlene alene.

 

I 2016 hadde 71 av de 115 som testet positivt på cannabis THC i blodet, noe som indikerer at stoffet har vært inntatt få timer før ulykken inntraff.

 

En undersøkelse referert av avisen fra 2014 viser at 56% av cannabisbrukere i Colorado sier de minst en gang per måned har kjørt bil mindre enn to timer etter å ha inntatt cannabis. Denne prosentsatsen holdt seg konstant i nye undersøkelser i 2015 og 2016, mens frekvensen for kjøring økte kraftig. Mens 2014-undersøkelsen viste at 10% kjørte bil mer enn 11 dager per måned  like etter å inntatt cannabis, økte denne andelen til 21% i 2016.

 

Disse tallene kan likevel ikke påvise at førerne var påvirket av cannabis, og dermed hadde reduserte kjøreferdigheter, i ulykkesøyeblikket. De er heller ikke noe bevis på at cannabisbruken var årsak til ulykken. Ytterligere studier og forbedrede  målemetoder og –utstyr er påkrevd for å kunne si mer om disse sammenhengene.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com