fbpx

Det nytter – både for rusavhengige, politikere og medmennesker

Det nytter – både for rusavhengige, politikere og medmennesker

I narkotikadebatten er det ikke uvanlig å hevde at det ikke nytter å forebygge narkotikaproblemer eller å bli narkotikafri. Derfor kan vi like godt tillate salg av narkotika og heller satse på å hjelpe rusmisbrukerne til å overleve. Dette er langt fra virkeligheten.

 

Av mange grunner er det viktig å holde fast ved at det nytter! Forebygging virker. Det er humant, effektivt og billig. Det nytter å bli kvitt avhengigheten. Det nytter å bli rusfri. Det nytter å starte seg et nytt liv, uansett hvor langt nede man har vært. Vi har ikke lov å gi opp, verken som politikere, som medmennesker, eller som rusavhengige og pårørende.

 

Den finnes ingen mirakelmedisin, verken i politikken eller i livet. Veien til et godt resultat kan være både lang og bratt, like mye for en rusavhengig som for en ruspolitiker. Tilbakefall hører både livet og politikken til. Men likevel: det nytter.

 

Nedenfor finner du noen lenker til dette temaet:

 

Norge ligger gunstig an

Sammenlignbare tall for narkotikabruk i ulike europeiske land viser at Norge ligger gunstig an, spesielt når det gjelder utbredelse av narkotikabruk blant ungdom. ESPAD-undersøkelsen gjennomføres regelmessig blant 15-16-åringer i mange land i Europa, og mest mulig likt i alle land. Norge kommer ut som et av landene der desidert færrest unge prøver narkotiske stoffer.

 

EMCDDA-rapporten som tegner også et bilde av narkotikabruk i Europa. Det er også et norsk bidrag til EMCDDA-rapporten.

 

Alle kan bli rusfri: Facebook-gruppe hvor man hjelper hverandre på veien ut av rusavhengigheten

 

Retretten:En brukerstyrt stiftelse som holder åpent et rusfritt dagsenter i Oslo for dem som sliter pga. egen eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika. Retretten gir hjelp til videre hjelp og har oversikt over tiltak som kan være til nytte for den enkelte bruker i sin gjenreisning.

 

Retretten på Facebook


Retrettens venner

 

Veien ut: Hjemmeside og gruppe på Facebook der man kan finne støtte og hjelp til å komme seg ut av et rusmisbruk

 

Ut av tåka: et program for hasjavvenning fra Uteseksjonen i Oslo.

 

Landsforbundet mot Stoffmisbruk er en ressurs for pårørende som trenger hjelp til å håndtere rusavhengighet i familien

 

Rustelefonen svarer på alle typer spørsmål om alkohol og narkotika; 08588 eller på nettet

 

Forebygging virker

Det drives et omfattende forebyggende arbeid i norske lokalsamfunn; av kommuner, skoler, politi, frivillige organisasjoner, foreldre, utekontakter, natteravner osv. Vi trenger å gjøre enda mye mer, men det er viktig å få fram at det som allerede gjøres, gir resultater. Forebygging virker!

 

SLT står for Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Det handler om å samle ressursene som kan brukes til forebygging og få disse til å arbeide sammen. Dette er en modell som rundt 200 norske kommuner har prøvd.

 

Oslo har laget en egen vri på SLT-arbeidet under overskriften SaLTo: Sammen lager vi et tryggere Oslo.

 

Oslo kommune fikk pris som årets forebyggingskommune i 2014 av Det kriminalitetsforebyggende råd.

 

Tidlig innsats virker

Det er lettere å hjelpe barn og unge med deres problemer hvis man oppdager dem tidlig og setter inn innsatsen tidlig. Tidlig innsats virker og er et viktig forebyggende tiltak. Slik innsats kan gjøres av foreldre, andre i familien, naboer og venner, barnehage og skole, helsestasjoner, utekontakter og oppsøkende team, helsesøster og leger, politi, barnevern.

 

Ofte handler det om noe så enkelt som «å se». Én kan være nok; en som gir oppmerksomhet til en ungdom som sliter, som snakker med vedkommende, viser interesse, involverer seg, spør hvordan det går, tar den unge med på positive opplevelser osv. I andre tilfeller kreves det også faglig kvalifisert hjelp og tyngre innsatser. Men det virker. Det er aldri for sent, men jo tidligere, jo bedre.

 

Positive endringer i ungdomsmiljøene

NOVA-rapporten Ungdata 2013 viser at ungdom i alderen 13-16 år er mer lovlydige og de ruser seg mindre. Mange positive trender fortsetter, men flere unge har psykiske helseplager.

 

De senere årene har omfanget av kriminalitet og rusmiddelbruk blant ungdom gått markant ned. Derfor er det spesielt interessant at trenden fortsetter i 2013, iflge forskningsleder Anders Bakken ved NOVA. Rapporten viser at enda færre røyker enn i årene før, og færre har vært beruset på alkohol. Det er nedgang i nasking, hærverk og utsatthet for vold, og færre oppgir at de har plaget eller truet andre ungdommer. Andelen som har blitt utsatt for mobbing, har derimot ikke endret seg over tid.

 

Ungdomsstraff

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com