fbpx

Donald Trump Heroin™

Donald Trump Heroin™

Hernando County i Florida beslagla i forrige uke et parti med 5500 poser heroin, det antatt største heroinbeslaget i kommunen noensinne. Men det mest oppsiktsvekkende med saken var posenes merkevare: “Donald Trump”, med presidentens profil som logo.

Narkotikaprodusenter preger sine merkevarer på både produkter (piller) og emballasje, både for at personer som kommer i kontakt med partiet under smuglingen skal vite hvem man eventuelt legger seg ut med hvis man “stjeler av lasset”, og også som en tillitsvekkende, gjenkjennbar merkevare for konsumentene. Om dette var motivasjonen her, skal være usagt.

 

Se også: Misbruk av legemidler: 200% økning av overdosedødsfall på verdensbasis

 

USA opplever nå en epidemi av heroin og andre opioidbaserte substanser som er utløst av liberal forskrivningspraksis av avhengighetsdannende, smertestillende legemidler. 4 av 5 nye heroinbrukere ble først opioidavhengig av slike legemidler. Det anslås at 2 millioner amerikanere er opioidavhengige, og i 2015 var det 33 000 overdosedødsfall i landet som følge av heroin og andre opioider.

 

Statsadvokaten i Florida, Pam Bondi, uttalte følgende om heroiepidemien i forbindelse med presentasjonen av beslaget; “This is hitting high schools now. This is hitting everywhere … This has become mainstream sadly and we’re going to do everything we can to fight it.”

 

Se også: Opioider vanligste dødsårsak blant unge voksne i Ontario

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com