fbpx

England: Satsing på forebygging og behandling ville vært svært samfunnslønnsomt

England: Satsing på forebygging og behandling ville vært svært samfunnslønnsomt

I den omfattende rapporten Review of drugs er skadene som narkotika årlig forårsaker i England og Wales estimert til £19,3 milliarder, altså omlag 230 milliarder kroner. Kostnadene til behandling og forebygging utgjorde £553 millioner, ca 6,6 milliarder kroner. Eller altså 2,9% av de totale kostnadene.

Vi må endre måten vi driver behandling på, investere i det – men også innovere

En sterkere satsing på behandling of forebygging kunne spart samfunnet for store summer, ifølge rapporten. Men situasjonen er derimot den motsatte. Ifølge rapporten er “tilbydere av avhengighetsbehandling presset, ansatte er dårlig betalt, det er høy turn-over på feltet med tap av kompetanse, og med betydelig reduksjon av antallet leger, psykologer, sykepleiere og sosialarbeidere på området”.

Og videre: “Vi må endre måten vi driver behandling på, investere i det – men også innovere slik at behandlingstjenestene kan håndtere dagens narkotikamarked og fremtidige trender”.

Av de øvrige samfunnskostnadene av narkotikabruken, er £680 millioner (3,5%) etterforskning og annen håndheving av forbudet, mens £733 (3,8%) er kostnader i rettsvesenet.

Den største komponenten i de kostnadsbildet er kriminalitet som er anslått til £8,5 mrd (44%), mens den nest største er verdiene av livene som forringes eller går tapt som er estimert til £6,3 mrd (basert på anslag over  individenes betalingsvilje for å unngå smerte, sorg og tap av liv).

Rapporten har også anslått verdien av narkotikamarkedet i England og Wales til £9,4 mrd (111 mrd kroner), altså i underkant av halvparten av samfunnsskadene.

 

Se også

60% økning i narkotikabruk blant engelske 11-15 åringer siste to år

En offisiell undersøkelse i England blant elever i alderen 1-15 år, viser at andelen som har prøvd  illegale rusmidler har økt fra 15% til 24% de siste to årene.  11% av 11-åringer hadde prøvd, mot hele 37% av 15-åringene.

Storbritannia: Cannabis årsak til 9 av 10 tilfeller av narkotikavhengige ungdommer

Rapporten UK Drug situation 2017 som kom nå i april, viser at 12 712 ungdommmer under 18 år fikk behandling i Storbritannia i 2017 for cannabisbruk.

Dobling av kokaindødsfall i Storbritannia, middelklassen driver konsumøkningen

Daily Express skriver i denne artikkelen om det de omtaler som en kokainepidemi i Storbritannia. De siterer minister for sikkerhet, Ben Wallace, som har uttalt at Storbritannia er i ferd med å bli Europas største konsument av kokain, og at stoffet ikke lenger er forbeholdt…

Storbritannias justisminister: kokainbrukerne har medansvar for gjengvold

London opplever en blodig gjengkrig. 50 mennesker ble drept bare i første kvartal i år, de fleste av dem med kniv. I fjor ble det registrert 40 000 forbrytelser med kniv involvert, en økning på 22% siden året før.

Kokaindødsfall firedoblet siden 2011 i England og Wales

En ny rapport fra Office for National Statistics viser at det var 432 kokaindødsfall i England og Wales i 2017. Dette er det høyeste som noensinne er registrert, og fire ganger høyere enn i 2011 da tallet begynte å stige etter å ha stabilisert seg…

Engelsk politi: Kokain-boomen står bak kraftig økning i tribunevold

Engelsk politi antar at den økte utbredelsen av kokain er årsak til en kraftig økning i tribunevold på landets fotballstadioner de siste to årene. Daily Mail melder nå om en 38% økning i vold og bråk på engelske fotballstadioner mellom sesongen 2016-17 til 2017-18. Visepolitimester…

Kraftig økning av barneslaver i Storbritannias “Chicken shop gangs”

Tall fra Storbritannias National Crime Agency viser at antallet saker med britiske barneslaver økte fra 676 i 2017 til 1421 i 2018.

Studie: 1 av 4 britiske GHB-brukere kjenner noen som har dødd av overdose

“GHB er en ‘silent killer’ og tar livet av flere hundre homofile menn årlig, men får lite oppmerksomhet.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com