fbpx

Erling Gjelsvik: En hard julepakke til narkomafiaen

Erling Gjelsvik: En hard julepakke til narkomafiaen

Forfatteren Erling Gjelsvik skriver i en kommentar i BA lille julaften om hvordan han oppfatter den tillyste rusreformen: “Stortinget har strødd sand på en lenge varslet liberalisering av norsk narkotikapolitikk.”

 

Fra teksten:

 

“I praksis betyr dette at hele krigen mot narkotikaondet er under avvikling i Norge. Riktig nok skal det fortsatt være forbud mot å importere og omsette ulovlige substanser. Men selve markedet for denne kontrabanden, konsumentene som både må holdes i ånde og rekrutteres for å holde hjulene i sving, skal altså være fritatt for restriksjoner.”

 

“Det er et risikabelt eksperiment de folkevalgte her har begitt seg ut på. Det totale bildet av norsk ruspolitikk, slik den har virket gjennom et halvt århundre, er nemlig ganske positiv. Norge ligger lavt på kurvene i europeisk russtatistikk.”

 

“Av hensyn til et fåtall triste skjebner skal altså en vellykket juridisk og politimessig innsats avvikles, med den livsfarlige signaleffekten det medfører.”

 

“Du trenger ikke briller for å se at hovedtyngden av Bergens narkoproletariat anno 2017 er de samme folkene som til alle tider har falt utenfor.  […] Slik er det ikke lenger. Mens teknologien svulmer, snevres de menneskelige utveiene inn. […] Noen vil aldri få innpass på arbeidsmarkedet. Den eneste karrieren de kan forvente, er et liv på NAV og LAR.”

 

“Ved å overføre denne brysomme gruppen fra politivesen til helsevesen, i et lønnlig håp om at pasientrettigheter vil gjøre de elendige mer håndterbare, kan myndighetene kamuflere enda en av skavankene ved et velferdssamfunn som går opp i limingen.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com