fbpx

Erling Gjelsvik: “Med et trylleslag blir det ulovlige lovlig”

Erling Gjelsvik: “Med et trylleslag blir det ulovlige lovlig”

“Altså ligger det an til et knefall for de narkokapitalistiske interessene. […] Tilbud skal tilfredsstille etterspørsel, uansett hvor jævlige konsekvensene er.”

Kommentator i Bergensavisen, forfatter Erling Gjelsvik, tar i kommentaren “Met et trylleslag blir det ulovlige lovlig” et hardt oppgjør med narkoliberalisme og politikernes knefall for “narkokapitalistiske interesser”.

Fra teksten:

Maurflittige narkoliberalister har forledet store deler av det politiske miljøet.

“Så lenge jeg kan huske har det norske samfunnet vært opptatt av signaleffekten. Hvilke signal makthaverne sender ut om hva som er akseptabelt eller ikke, er betydningsfullt for selve kraftlinjene i fellesskapet. Nå har et urovekkende antall politikere fått det for seg at det er riktig å myke opp narkotikapolitikken.”

Maurflittige narkoliberalister har forledet store deler av det politiske miljøet til å se bort fra et oppløftende faktum som dette  [at Norge ligger bedre an enn resten av Europa når det gjelder ungdom som tiltrekkes av dop].”

“I disse konspirasjonstider er det ikke vanskelig å se et mønster her. Politikerne er på vei til å vedta et hamskifte som
er skreddersydd for mafiaens behov. De er blitt knegått av en blomstrende narkoliberal lobby. Disse organisasjonene
har fått lov til å diktere en ny narkopolitikk.”

“Altså ligger det an til et knefall for de narkokapitalistiske interessene. […] Tilbud skal tilfredsstille etterspørsel, uansett hvor jævlige konsekvensene er. Rusreformen er skreddersydd for økt illegal omsetning.”

“Skal du bekjempe et kriminelt nettverk, må du ramme hele kjeden: leverandører, detaljister og kunder. Blant forslagene til lettere rammebetingelser for narkotikamisbruk, er bedre vilkår for omsetningsleddet de mest alarmerende.”

Å bekjempe narkoliberalismen er en av de største innsatsene samfunnsbevisste mennesker kan gjøre for fremtidige generasjoner.

“Fem gram heroin, fem gram amfetamin, en desiliter GHB og tre lapper LSD: Slike mengder illegale stoffer skal det, om reformistene får det som de vil, være lov å ha i sin besittelse. Du skal være ganske blåøyd for å overse at et slikt sortiment stemmer godt overens med vareutvalget til en narkohøker. Med et trylleslag blir det ulovlige lovlig.”

“Partiet Venstre har, ikke minst via sin ungdomsorganisasjon, vært en spydspiss for narkobransjen.  Uheldigvis har narkoliberalismen forgiftet grunnvannet i flere partier. […] At også AUF i Bergen har gått på mafiaens
limpinne, er forstemmende.”

 “Å bekjempe narkoliberalismen er en av de største innsatsene samfunnsbevisste mennesker kan gjøre for fremtidige generasjoner. La oss lytte til dem som lever i vår virkelighets verden, ikke i politikkens ekkokammer. Bjørn Madsen og Marit Stene [sosialpedagog og helsesøster ved en VGS i Bergen] tar pulsen på ungdommene de er i kontakt med, og registrerer at narkoliberalismens gjennomslag får urovekkende konsekvenser. Lærdommen er gammel som alle hauger. Når frykten avtar, er det fritt frem.”

“I den senere tiden har byen vært rystet av flere vemmelige drap. I likhet med en rekke andre voldsepisoder er rus fellesnevneren. […] Er det slikt vi vil ha mer av? Er det dette ruspåvirkete voldsanarkiet barnerompene i ungdomspolitikken ønsker å legge til rette for?”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com