fbpx

Fakta om narkotiske stoffer

Fakta om narkotiske stoffer

 

Narkotiske stoffer er i dagligtalen en fellesbetegnelse på rusmidler som er forbudt gjennom internasjonale avtaler og gjennom norsk lov. Men stoffene kan være ganske så forskjellige i bruksmåte, virkninger på kort sikt og etter langvarig bruk. Noen av de ulovlige rusmidlene har mer til felles med lovlige rusmidler som alkohol og smertestillende tabletter enn med andre grupper av illegale stoffer.

 

Men felles for alle rusmidler, lovlige og ikke lovlige, er at de har tre typer virkninger på brukerne:

 

  • De gir en rus
  • De kan skade organer i kroppen
  • De kan føre til avhengighet

 

Rusmidlene er forskjellige også på disse tre områdene. Noen av dem gir mest psykiske skader, mens andre har en sterkere giftvirkning på cellene og organene i kroppen. Alle kan gi personlighetsendringer hos brukeren over tid, og dermed også påvirke brukerens forhold til omgivelsene. Et vanlig kjennetegn ved rusavhengighet er at brukeren prioriterer opp rusen og rusmidlene, samtidig som egen helse, hygiene, kosthold, husholdning, familie, relasjoner til venner, selvbilde og rykte blir mindre viktig for mange.

 

Det må samtidig sies at rusmidler virker ulikt på ulike personer, og sårbarheten hos den enkelte bruker er svært forskjellig. Noen kan bruke både ett og flere rusmidler over lang tid uten å få tydelige problemer, mens andre kan pådra seg rusproblemer etter kort tids bruk. De fleste rusproblemene oppstår på grunn av rusen og ikke langvarig forbruk, f.eks. trafikkulykker, fall, vold, mishandling osv. i beruset tilstand.

 

Å bedømme hvilke rusmidler som er farligst, er en vanskelig øvelse. Konklusjonen avhenger av hvordan man vektlegger de ulike typer skader. Vektlegger man giftvirkning på kroppen, blir noen rusmidler farligst, mens konklusjonen blir en annen om man mener at personlighetsendringer eller avhengighet er farligst. Man må også ta hensyn til at alkoholbruk har vært grundig forsket på gjennom lang tid, mens det ikke er tilsvarende kunnskap om skadene ved utbredt og langvarig narkotikabruk.

 

Til slutt er det viktig å ta hensyn til de sosiale sidene ved rusmiddelbruk: De farligste rusmidlene vil alltid være de rusmidlene som er mest godtatt og mest utbredt.

 

Les mer om tilgjengelighet som årsaksfaktor i artikkelen «Hva er narkotikapolitikk?».

 

For konkret informasjon om virkninger av og farer ved de ulike rusmidlene, anbefaler vi anerkjente og offisielle kilder som disse:

Folkehelseinstituttet

Rustelefonen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com