fbpx

“Farlig bagatellisering av rus”

“Farlig bagatellisering av rus”

Lege og forfatter Usman Rana svarer i et innlegg i Vårt Land på Anne Rokkans kommentar i BT

Fra innlegget:

“Anne Rokkan illustrerer lørdag 15. august godt hvor langt relativisering kan gå i liberalismens navn, uten at verken pliktetiske eller konsekvensetiske varsellamper blinker.”

“Rokkan deler ut en rekke superlativer til rusmidler – vi får lese at de får oss til å føle oss bra, uten at vi trenger å bruke tid og krefter på det, at de tilfører noe ekstraordinært, som frihet, fellesskap og frimodighet. På den annen side er kommentaren fullstendig blottet for en drøftelse rundt hva som får mennesker til å ruse seg, og hva konsekvensene kan bli.

den bagatelliseringen av narkotika og rus som Anne Rokkan gjør i BergensTidende [er] både uverdig og farlig.

“I høyinntektsland er 2,1 prosent avtapte friske leveår tilskrevet narkotika, og blant menn under 50 år er overdose nest hyppigste dødsårsak i Norge. Dessuten er rusmidler en ikke sjelden årsak til selvmord. Misbruk av stoffer som kokain og hasj er forbundet med psykiske lidelser, som angst, depresjon og søvnproblemer. Når det gjelder kjøring i beruset tilstand, er sjåføren i 10 prosent av tilfellene av ikke-dødelige ulykker i Oslo påvirket av narkotika. På grunn av mørketall er antageligvis forekomsten enda høyere. Narkotikamisbruk er ikke minst relatert til annen type kriminalitet som vold, drap og ordensforstyrrelser.”

Rusliberalere som Rokkan ser heller ikke ut til å forstå at alle og enhver ikke er i stand til å begrense bruken av et rusmiddel, for eksempel bare til festing i helgene. Rusmidlene kan være sterkt avhengighetsskapende.”

“den bagatelliseringen av narkotika og rus som Anne Rokkan gjør i BergensTidende [er] både uverdig og farlig.”

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com