fbpx

Narkotika og mindreårige: Finnmark

Som Narkotikapolitikk.no har rapportert om jevnlig de siste par årene, pågår det en normalisering av narkotika blant barn og ungdom over hele landet. Her er noen avisklipp fra uke 46 og 47 som viser utviklingen.


Finnmark

iFinnmark.no intervjuer den 26. november politistasjonssjef ved Varanger politistasjonsdistrikt, Jørgen Holte om bruken av narkotika blant barn og unge i hans distrikt.

 

Han viser til at “ungdommene [får] det tilsendt i posten” og at “ungdommene som er i disse miljøene, blir yngre og yngre.” Ifølge Holte er ikke dette bare et lokalt fenomen: “Det er slikt i Vadsø og Kirkenes, men også i Alta og Hammerfest, og flere andre steder i Finnmark.”

 

Når vi spør dem, spiller de på ufarligheten, at det ikke er verre enn alkohol.

Politiet er ikke sikre på hvordan ungdommene anskaffer varene: “Vi vet ikke om det er 12-åringene som bestiller dette selv eller om de får det via eldre personer, men vi vet at 12-åringene har tilgang på slike tabletter. Vi har sett eksempler på at de selges for 300 kroner per tablett”

 

Når det gjelder årsakene til utviklingen peker politistajonssjefen blant annet på at det “er snakk om trender blant ungdommene. Når vi spør dem, spiller de på ufarligheten, at det ikke er verre enn alkohol.”

 

Holte oppfordrer foreldre om å følge med på “atferdsendringer hos ungdommene. Følg med på hvem de er sammen med, om de plutselig har fått seg nye venner, om de har økt pengeforbruk og om de plutselig ikke klarer å henge med på skolearbeidet lenger. Det er viktig at vi snakker med ungdommene.”

Narkotikapolitikk.no har bedt stortingspartiene om svar på fire spørsmål knyttet til den økende narkotikabruken blant mindreårige.

 

Registrer deg her for å motta partienes svar. La politikerne få vite at voksen-Norge er bekymret for denne utviklingen og vil vite hva partiene foreslår for å stanse den økende utbredelsen av narkotika blant barn og unge.


Registrer deg for å motta Valgguide 2021
Navn
E-post-adresse *
Avregistrer min epost

1. Anser [partiet] at det er en økende aksept for og bruk av narkotika blant mindreårige i Norge?

 

Hvis ja,

2. Anser [partiet] dette som et problem?

 

3. Hva anser [partiet] at konsekvensene ved en fortsatt økning av narkotikabruk blant mindreårige kan bli for:

a) Folkehelsen

b) Kriminalitetsbildet

 

4. Hvilke tiltak ønsker [partiet] eventuelt å sette inn for å forebygge en økende aksept for og bruk av narkotika blant mindreårige?

Newsletter Powered By : XYZScripts.com