fbpx

Føre Var-rapporten: Cannabis brukes mer åpenlyst

Føre Var-rapporten: Cannabis brukes mer åpenlyst

Kompetansesenter Rus Region Vest og Bergensklinikkene har de siste 15 årene publisert halvårlige rapporter om russituasjonen i Bergen. Rapportene baseres blant annet på 35 statistiske kilder, 13 mediekilder samt et anonymisert trendpanel og et utvalg “kjentmenn” med noen titalls representanter fra skoleverket, utelivet, etablerte rusmiljø og samfunnet genrelt.

 

Føre Var-rapporten for 2. halvår 2017 ble offentliggjort 8. desember. Et hovedfunn i rapporten er økt tilgjengelighet av cannabis. Cannabis brukes mer åpenlyst på gaten og i sentrum. Flere kilder rapporterer om unge under 16 år med cannabisproblemer. Kildene i trendpanelet oppga konsekvenser av cannabisbruk som “angst, depresjon, falle ut av skolen, psykiske helseplager og dårlig daglig fungering”.

 

Se også: Er cannabis et miljøvennlig alternativ?

 

Det rapporteres også om økt interesse for “organisk cannabis” som skal være “bedre enn vanlig cannabis og mer fornuftig å bruke“, og det organiske og naturlige reflekteres i nye slanguttrykk for cannabis som “grønt”, “grønning” og “urter”. (Det går ikke frem av rapporten om det refereres til det som på engelsk kalles “organic marijuana”, dvs økologisk; eller derimot organisk i motsetning til syntetisk cannabis).

 

Et annet hovedfunn i rapporten er økende bruk av smertestillende opioider som tramadol, oksykodon og fentanyl. Slike opioidbaserte legemidler har som kjent utløst en overdoseepidemi i USA og Canada, og det er bekymring for at en lignende utvikling kan finne sted i Norge. Disse stoffene benyttes foreløpig hovedsaklig i etablerte rusmiljøer, men i 2. halvår 2017 har det også begynt å bli rapportert om slik bruk fra kilder i utelivet.

 

Se også: Legemidler utløste overdoseepidemi i USA

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com