fbpx

Forskere: cannabisbruk er nå mer risikabel og kommer til å øke

Forskere: cannabisbruk er nå mer risikabel og kommer til å øke

Fysisk og økonomisk tilgjengelighet for cannabis har økt, risikoen har økt, oppfattet risiko har falt. 

Forskerne Anne Line Brettevillle-Jensen og Jasmina Burdzovic Andreas ved Folkehelseinstituttet skriver om cannabis i dagens kronikk i Aftenposten.

Se også: WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk

De peker på at kontrolpolitikken bare er ett element som påvirker omfanget av bruk; av beydning er også “hva slags cannabis som tilbys, hvor lett det er å få fatt i, priser, normer og risiko”.

De viser til at 25% av nordmenn har prøvd cannabis, men so oftest bare en eller noen få ganger. Omlag 5% har brukt stoffet siste år.

prisen på cannabis er i realiteten halvert siden århundreskiftet

De antar at bruken vil øke de kommende årene i Norge uavhengig av kontrollpolitikken siden cannabis nå er langt mer enn hasj og marihuana. Tilgjengeligheten har økt:

“Cannabis kan spises og drikkes i alle tenkelige varianter, dryppes under tungen i THC-holdig væske, røykes i e-sigaretter, påføres som krem på hud eller lepper eller settes inn med tampong i skjeden.”

De peker videre på at den økonomiske tilgjengeligheten også er dramatisk endret; prisen på cannabis er i realiteten halvert siden århundreskiftet siden styrkegraden nå er langt høyere: “Så sent som i 2010 var gjennomsnittlig THC-innhold i hasj på 5–8 prosent. Nå er den på 25 prosent.”

Se også: Behandling for cannabismisbruk

Tidligere forskning på skadelige konsekvenser er basert på helt andre THC-nivåer

Denne endringen har også konsekvenser for helsekonsekvensene bruken kan medføre:

“Denne tredoblingen har trolig store konsekvenser for risikoen forbundet ved bruk. […] Tidligere forskning på skadelige konsekvenser er basert på helt andre THC-nivåer og resultatene kan dermed være mindre relevante for dagens situasjon. Vi kjenner med andre ord ennå ikke konsekvensene av denne betydelige økningen.”

Selv om dagens cannabis altså medfører en større risiko enn flr om årene, betyr ikke det at den oppfattede risikoen øker tilsvarende. Forskerne peker på at ungdom spesielt nå oppfatter cannabis som mindre farlig enn tidligere:

“Ikke alle unge er i miljøer hvor cannabis er vanlig, men blant dem som har hatt en reell mulighet til å bruke stoffet, fant vi at en økende andel 10.-klassinger nå er villige til å bruke det.”

Se også: Narkotikapolitikk = Fysisk, økonomisk, sosial og psykologisk tilgjengelighet

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com