fbpx

Fra Sande til Sandnes: Salg og bruk av narkotika på ungdomsskoler

Fra Sande til Sandnes: Salg og bruk av narkotika på ungdomsskoler

Sande avis skriver den 22. februar om at det sniffes kokain på toalettene i friminuttene ved en ungdomsskole i bygda. Avisa har hørt tilsvarende historier fra flere foreldre, uavhengig av hverandre.

elevene som sniffer kokain, anses å være kule av medelevene

En mor forteller til avisa at “det ble fortalt et det er så enkelt å få tak i kokain også, de kjøper det via sosiale medier, så det er lett tilgjengelig.” Moren forteller videre at elevene som gjør dette, anses å være kule av medelevene.

Miljøarbeideren ved skolen, Madelene Wårheim Bergfløtt, kommenterer til avisa at “mange ungdommer kvier seg for å snakke med voksne på skolen, av frykt for represalier. De kan bli kjent som «snitchere» og da får man problemer”. Bergfløtt forteller videre at hun for en tid siden sammen med elever arrangerte  konferanse for foreldre med temaet «ungdom, rus og hvordan snakke om rus»:

“Det skremmende er at kanskje 10-15 prosent av foreldrene dukket opp,”

Hun forteller videre at det ikke bare er sosiale medier ungdommene påvirkes av: “Jeg gruer meg til de slipper sesong tre av «Exit». Det er noe av det kuleste ungdommene kan se på, og de ser på dette som forbilder.”

Og i Sandnes

Samme dag skriver Sandnesposten om en tilsvarende utvikling på ungdomsskolene i Sandnes. Politikontakt Cecilie Heggli uttaler til avisa at “omtrent alle ungdoms– og videregående skoler rapporterer inn mistanke om bruk eller salg av narkotika på skolen”.

Politiet kan videre informere avisa om at “det er til dels grove trusler og trusler om vold. I den forbindelse dukker også uttrykket «snitching» opp. Det medfører at ungdommer kvier seg med å gi beskjed til oss og andre voksne personer.”

Og Sarpsborg

“Nå til dags tar ungdom i mye større grad kokain som er sentralstimulerende, enn det vi så før”

Den 23. februar skriver Sarpsborg Arbeiderblad om en “urovekkende utvikling i rusbruken blant unge”. Seksjonsleder ved rusbehandlingen ved Sykehuset i Østfold, Morten Andersen, uttaler at “vi ser en utvikling der det har blitt mer normalisert å bruke stoffer som Kokain og GHBUngdommene har fått en helt annen kultur rundt å prøve ut slike stoffer i dag, sammenliknet med tidligere.”

“Nå til dags tar ungdom i mye større grad kokain som er sentralstimulerende, enn det vi så før” påpeker Andersen.
Overlege Silje Simon Mathisen tilføyer at “de siste årene har vi også sett en økning i bruken av GHB, og det er nok det rusmiddelet som bekymrer meg mest nå for tiden”.

Overlegen peker videre på at “det har blitt vanligere enn tidligere å blande sammen flere ulike rusmidler. Det er bekymringsverdig fordi når man bruker ulike rusmidler samtidig øker faren for overdose betraktelig”.

Begge peker overfor avisen på at løsningen ligger i bedre informasjon til ungdommen: “Vi ser at noen ungdommer er mer bekymret for å drikke alkohol enn å ta illegale rusmidler. Den tankegangen skyldes at de har mer kunnskap om hva alkohol gjør med kroppen enn andre rusmidler”, forklarer Andersen.

 

Se også

Hjertespesialist har behandlet flere ungdommer i Arendal etter kokainbruk

Agderposten bringer i dag en reportasje fra et stort foreldremøte i Arendal kulturhus tirsdag kveld om kokain og voldstrusler i vanlige3 ungdomsmiljøer i byen. 

Økende narkotikabruk blant ungdom: Ringsaker, Larvik og Notodden

Lokalavisene fortsetter å dekke den økende utbredelsen av narkotikabruk blant ungdom: Ringsaker, Larvik og Notodden. I helgen hadde tre aviser snakket med én russepresident, seks 3.klasseelever og én ruskonsulent.

Norske lokalaviser: narkotikabruk blant mindreårige normaliseres

Noen avisklipp fra de første dagene i mars som viser at normaliseringen av narkotikabruk blant mindreårige fortsetter uforstyrret.

“Mari”, mor til rusavhengig tenåring: “absurd å se hvordan barn og unge dras inn i rus og kriminalitet”

Agderposten forteller den 25. februar i reportasjen Den digitale dophandelen på Snapchat: – Her får du dop på sølvfat den sterke historien om “Mari” som er mor til en rusavhengig tenåring.

Fra Sande til Sandnes: Salg og bruk av narkotika på ungdomsskoler

Sande avis skriver den 22. februar om at det sniffes kokain på toalettene i friminuttene ved en ungdomsskole i bygda. Avisa har hørt tilsvarende historier fra flere foreldre, uavhengig av hverandre. En mor forteller til avisa at “det ble fortalt et det er så enkelt…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com