fbpx

Gjengkrigen i Stockholm: 82% av gjengmedlemmene har innvandrerbakgrunn

Gjengkrigen i Stockholm: 82% av gjengmedlemmene har innvandrerbakgrunn

Expressen har tatt for seg gjengkrigene i Stockholm i denne multimediereportasjen. Siden 2011 har det vært 552 gjengrelaterte skyteepisoder i byen hvorav 46 fikk dødelig utfall. Politiet anslår at 500 til 700 gjengmedlemmer i 49 ulike kriminelle nettverk står bak disse skyteepisodene. I øyeblikket utkjemper disse 49 nettverkene 17 voldelige konflikter som kan resultere i flere drap.

 

Expressens journalister har tatt for seg bakgrunnen til 192 gjengmedlemmer. Av disse var det én kvinne og 191 menn og gjennomsnittsalderen var 27 år.

 

grove lovbrudd gjerne domineres av det man kan kalle underklassen. Og underklassen i det svenske samfunnet består nå i svært høy grad av personer med utenlandsk bakgrunn

Gjennomsnittsinntekten de 192 personene har oppgitt var på 72 210 svenske kroner. 53% av dem skattet ikke, og 52% hadde gjeld til den svenske innkrevingssentralen.

 

40% av gjengmedlemmene var født i et annet land enn Sverige, hvorav Irak, Bosnia-Herzegovina og Somalia var de tre landene som toppet listen. 82,2% hadde to utenlandsfødte foreldre. Tallet kan godt være enda høyere da det for 35 av de 192 gjengmedlemmene manglet informasjon om foreldrenes fødested.

 

Expressen finner at i mange av disse nettverkene er det ungdommer tidlig i tenårene som arbeider som “løpegutter”. Over disse i hierarkiet finner man selve medlemmene i gjengen, typisk menn rundt 25 år. Over disse igjen finner man hardbarkede kriminelle som typisk forsyner gjengene med narkotika og våpen. Avisen siterer en rapport fra Brottsförebyggande rådet fra 2016 som peker på at kriminaliteten i disse forstadsbaserte kriminelle nettverkene ofte er innrettet mot narkotika.

 

Professor i kriminologi ved Stockholms universitet, Jerzy Sarnecki, uttaler til Expressen at “grove lovbrudd gjerne domineres av det man kan kalle underklassen. Og underklassen i det svenske samfunnet består nå i svært høy grad av personer med utenlandsk bakgrunn.”

 

Se også kronikken Fra Rio til Rinkeby

 

“Fattigdom, sosial utsatthet, dårlige oppvekstforhold, splittede familier og traumatiske opplevelser i barndommen, er viktige faktorer for hvem som blir kriminell”, tilføyer han.

 

Kriminolog Manne Gerell ved Malmø høgskole peker på at kriminaliteten henger sammen med “sosiale problemer som uhelse, fattigdom, og arbeidsledighet”, men at det faktum at innvandrere er overrepresenterte også kan henge sammen med strukturell rasisme. “Mange som kommer fra andre land og bor i utsatte områder, opplever at de er diskriminerte”, sier han til Expressen.[/vc_column][/vc_row]

 

Se også kronikken En annen verden

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com