fbpx

Gloria er en av 20 sosiale ledere myrdet av kokainproduserende grupper i Colombia så langt i år

Gloria er en av 20 sosiale ledere myrdet av kokainproduserende grupper i Colombia så langt i år

Gloria Ocampo (37) ble drept i sitt hjem i kommunen Puerto Guzmán i fylket Putumayo på grensen mot Ecuador den 7. januar. De to morderne ankom huset på en motorsykkel og spurte etter henne. Hun bekfreftet hvem hun var, og ble så skutt og drept på stedet, En eldre nabo som befant seg i huset sammen med henne ble også myrdet.

Gloria Ocampo etterlater seg en sønn på 17 år og en datter på 10

Gloria var innvalgt i landsbyrådet (Junta de acción comunal) og hadde der et spesielt ansvar for omleggingen vekk fra kokadyrking til legale jordbruksprodukter i kommunen. Venner av Gloria kan fortelle til El Tiempo at både hun og andre ledere som arbeidet med det samme, det siste året har mottatt drapstrusler.

Myndighetene antar at drapet er utført av en av de to avhoppergruppene fra FARC-geriljaen – de tidligere frontene 1 og 48 – som står bak det meste av kokainproduksjonen i regionen.

Gloria Ocampo etterlater seg en sønn på 17 år og en datter på 10.


Bakgrunn

Gloria er en av i alt 20 sosiale ledere som er myrdet i Colombia i løpet av årets første 16 dager. Siden undertegnelsen av fredsavtalen i desember 2016, anslås det at over 1000 sosiale ledere har blitt myrdet i Colombia. Tallet er usikkert, siden “sosial leder” ikke er en entydig posisjon siden slikt lederskap kan være både formelt og uformelt.

Drapene begås av grupper som søker å bekjempe gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia ved å ta livet av de sosiale lederne som står i bresjen for denne. Avtalen går i hovedsak ut på skape økonomisk og sosial utvikling på landsbygda i landet for dermed å redusere rollen til de kriminelle økonomiene – spesielt illegal gullutvinning og kokainproduksjon – som forårsaker vold og konflikt.

Disse illegale, væpnede gruppene som utfører drapene – som geriljabevegelser, paramilitære grupper og grupper som desserterte fra FARC-geriljaen i løpet av fredsprosessen – er alle tungt involvert i kokaintrafikken og har i mange regionen det reelle våpenmonopolet som staten burde hatt. Derfor engasjeres disse gruppene også av andre økonomiske interesser for å drepe sosiale ledere og politiske aktivister som står i veien for deres økonomiske interesser – som miljøaktivister eller representanter for de mange millioner bønder som har blitt frastjålet jorden under krigen de siste tiårene og som nå krever den tilbake.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com