fbpx

Grip sjansen, SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP!

Grip sjansen, SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP!

Av Dag Endal, redaktør for narkotikapolitikk.no

Dette er ikke et valgkampinnlegg; jeg er ikke AP-velger. Nettopp derfor er det viktig å si: Ære være Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre for APs behandling av rusreformen. De har hatt en politisk prosess som ikke har sviktet noen eller skuslet bort noen mulighet. Snarere tvert imot. Arbeiderpartiet har nå skapt et meget stort og spennende handlingsrom for seg sjøl og for opposisjonen.

Med vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte står det politiske landskapet vidåpent for en mer ambisiøs og treffsikker rusreform. I stedet for et forenklet opplegg fra Venstre/Høyre som ikke en gang leverer på den viktigste begrunnelsen for reformen: Mer helsehjelp. I regjeringens opplegg er det ingen nye hjelpetilbud, ingen nye hjelpere, ingen nye penger. Det står svart på hvitt.

Hvis nå venstresida kan riste av seg hypnosen fra H/V-reformen, står en ny regjering fritt til å utvikle en rusreform som leverer på alt det som regjeringens forslag ikke gjør: Flere og bedre hjelpetilbud. Mer midler til hjelpetilbud. Midler til kommunene slik at de kan følge opp nye oppgaver. Mindre bruk av straff, kombinert med utvikling av nye alternative reaksjoner som tar bedre vare på både nybegynnere og tungt avhengige. Bedre lokale forebyggende innsatser for å hindre økt bruk og evt. misforståelser blant ungdom rundt endringer i lovverket. Evt. justeringer i politiinstruksene for å forebygge feilgrep i politiets praksis. Og mere til.

SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP. Dere kan gi både rusavhengige, ungdom flest, foreldre og lokalsamfunn en rusreform som leverer der regjeringens forslag ikke gjør det  

Opposisjonens rolle er å opponere. Ikke opponere for bare å opponere, selv om dette også forekommer ganske ofte. Opposisjonens mulighet ligger i å vise at man kan klare noe som er bedre enn regjeringens forslag i ulike saker. Når regjeringens rusreform ikke en gang leverer på det aller viktigste, hadde AP, Rødt, SV og MDG all verdens mulighet til å vise at det ikke var godt nok.

Men den gang ei; SV, MDG og Rødt har i ukesvis lokket og truet Arbeiderpartiet til å abdisere som opposisjon. Merkelig. Og propagandaen for å sitte stille i båten og ikke lage et bedre alternativ har vært spesielt hard og bitter, noe som mange kommentatorer har notert.

Etter APs landsmøtevedtak har reaksjonene vært tilsvarende harde og bitre. Svik. Omkamp. Hjerteløst. Skuffet. Og mange andre beskrivelser i samme retning. Med andre ord; ned i skyttergravene igjen, i stedet for å bli med på å lage en alternativ, større og bedre rusreform.

Nei, nå gjelder det å gripe sjansen; SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP. Dere kan gi både rusavhengige, ungdom flest, foreldre og lokalsamfunn en rusreform som leverer der regjeringens forslag ikke gjør det. Med vedtaket fra AP-landsmøtet kan vi få både i pose og sekk og bag og koffert.

Jonas Gahr Støre er sikkert vant til mye hets, dessverre. Men nå håper jeg at de andre opposisjonspartiene ikke bidrar mer til dette. Støre ble den som gjorde den jobben som alle partiledere i opposisjon burde gjort.

 

Se også

Kokainetterspørselen dreper fredsdrømmen i Colombia

Øystein Schjetne fra Stiftelsen Golden Colombia skriver i kronikken Flykter fra blodbad i Dagbladet den 25. november om hvordan firedoblingen av kokainproduksjon i Colombia over det siste tiåret har gjort fredsprosessen nær umulig å gjennomføre.

“Narkoskepsis”, Bergens Tidende?

Vi mener politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord, brøt en grense i norsk presse da hun i en kommentarartikkel brukte ordet “narkoskeptisk” i nedsettende betydning. Kommentaren hadde også flere andre mangelfulle og villedende argumenter som vi påpekte i dette tilsvaret. Siden Bergens Tidende “ikke…

Fullstendig usaklig og helt uforsvarlig

Narkotikapolitikk.no svarer i dette innlegget i Dagsavisen på påstanden fra ruspolitisk talsperson for Oslo Venstre om at “Arbeiderpartiet og Senterpartiet [felte] en rusreform som kunne ha reddet hundrevis av liv i året på grunn av en magefølelse”. Republisert med tillatelse.

Gi østkanten en rusreform som vi trenger

Etter at forslaget til rusreform strandet i Stortinget, har all verdens argumenter og skjellsord blitt brukt for på nytt å presse gjennom en reform som knapt kan kalles noen reform. Det er en helsereform uten helseinnhold. Nå har hensynet til ungdom på Oslos østkant også…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com