fbpx

Grip sjansen, SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP!

Grip sjansen, SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP!

Av Dag Endal, redaktør for narkotikapolitikk.no

Dette er ikke et valgkampinnlegg; jeg er ikke AP-velger. Nettopp derfor er det viktig å si: Ære være Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre for APs behandling av rusreformen. De har hatt en politisk prosess som ikke har sviktet noen eller skuslet bort noen mulighet. Snarere tvert imot. Arbeiderpartiet har nå skapt et meget stort og spennende handlingsrom for seg sjøl og for opposisjonen.

Med vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte står det politiske landskapet vidåpent for en mer ambisiøs og treffsikker rusreform. I stedet for et forenklet opplegg fra Venstre/Høyre som ikke en gang leverer på den viktigste begrunnelsen for reformen: Mer helsehjelp. I regjeringens opplegg er det ingen nye hjelpetilbud, ingen nye hjelpere, ingen nye penger. Det står svart på hvitt.

Hvis nå venstresida kan riste av seg hypnosen fra H/V-reformen, står en ny regjering fritt til å utvikle en rusreform som leverer på alt det som regjeringens forslag ikke gjør: Flere og bedre hjelpetilbud. Mer midler til hjelpetilbud. Midler til kommunene slik at de kan følge opp nye oppgaver. Mindre bruk av straff, kombinert med utvikling av nye alternative reaksjoner som tar bedre vare på både nybegynnere og tungt avhengige. Bedre lokale forebyggende innsatser for å hindre økt bruk og evt. misforståelser blant ungdom rundt endringer i lovverket. Evt. justeringer i politiinstruksene for å forebygge feilgrep i politiets praksis. Og mere til.

SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP. Dere kan gi både rusavhengige, ungdom flest, foreldre og lokalsamfunn en rusreform som leverer der regjeringens forslag ikke gjør det  

Opposisjonens rolle er å opponere. Ikke opponere for bare å opponere, selv om dette også forekommer ganske ofte. Opposisjonens mulighet ligger i å vise at man kan klare noe som er bedre enn regjeringens forslag i ulike saker. Når regjeringens rusreform ikke en gang leverer på det aller viktigste, hadde AP, Rødt, SV og MDG all verdens mulighet til å vise at det ikke var godt nok.

Men den gang ei; SV, MDG og Rødt har i ukesvis lokket og truet Arbeiderpartiet til å abdisere som opposisjon. Merkelig. Og propagandaen for å sitte stille i båten og ikke lage et bedre alternativ har vært spesielt hard og bitter, noe som mange kommentatorer har notert.

Etter APs landsmøtevedtak har reaksjonene vært tilsvarende harde og bitre. Svik. Omkamp. Hjerteløst. Skuffet. Og mange andre beskrivelser i samme retning. Med andre ord; ned i skyttergravene igjen, i stedet for å bli med på å lage en alternativ, større og bedre rusreform.

Nei, nå gjelder det å gripe sjansen; SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP. Dere kan gi både rusavhengige, ungdom flest, foreldre og lokalsamfunn en rusreform som leverer der regjeringens forslag ikke gjør det. Med vedtaket fra AP-landsmøtet kan vi få både i pose og sekk og bag og koffert.

Jonas Gahr Støre er sikkert vant til mye hets, dessverre. Men nå håper jeg at de andre opposisjonspartiene ikke bidrar mer til dette. Støre ble den som gjorde den jobben som alle partiledere i opposisjon burde gjort.

 

Se også

Kan vi ikke bare be ungdom om å si nei til narkotika?

av Kjetil Vesteraas, Daglig leder Juvente En av de tilbakevendende påstandene i rusreformdebatten er at motstanderne av reformen mangler tillit til ungdom, og at ungdom lett forstår at rusmidler fortsatt skal være ulovlig. Som Carl-Erik Grimstad fra Venstre formulerte det; «du skal være bra dum…

Grip sjansen, SV, MDG, Rødt og mindretallet i AP!

Av Dag Endal, redaktør for narkotikapolitikk.no Dette er ikke et valgkampinnlegg; jeg er ikke AP-velger. Nettopp derfor er det viktig å si: Ære være Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre for APs behandling av rusreformen. De har hatt en politisk prosess som ikke har sviktet noen…

Hva mener Høyre egentlig om rusreformforslaget?

«Partipisken er i sving» ifølge nyutmeldt medlem. Kommer de konservative til å gjøre gjøre opprør mot den liberalistiske fløyen i Høyre?

Nei, det finnes ikke noe «vitenskapelig grunnlag» for at et sanksjonsløst forbud ikke vil gi økt bruk

Den «rusliberale» jusprofessoren Hans Fredrik Marthinussen skriver i et debattinnlegg at Rusreformutvalget i sin gjennomgang viser at vi har et “godt vitenskapelig grunnlag for å slå fast at det er svært lite sannsynlig at avkriminalisering vil føre til en økning i bruk av rusmidler.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com