fbpx

Hans-Jørgen Wallin Weihe i Morgenbladet: Rus og ansvar

Hans-Jørgen Wallin Weihe i Morgenbladet: Rus og ansvar

Professor Hans-Jørgen Wallin Weihe svarer i Morgenbladet (abo) på en kronikk fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk som tar til ord for en liberalisering av ruspolitikken.

 

Fra teksten:

 

“De fleste brukere har ikke avhengighetsproblemer, men et urovekkende potensial for å utvikle det. Omfanget av somatiske og psykiske helseskader knyttet til rus er godt dokumentert, men vi vet også at mange bruker stoff rekreasjonelt, uten å få problemer. Vi må anta at holdningen om at bruk av cannabis er som å drikke øl, vin eller sprit, vil bli vanligere gjennom en legalisering.”

 

“Enkelte typer narkotiske stoff er så helseskadelige at de ikke kan tillates. Tanken om en full liberalisering bryter med behovet for å kontrollere omsetting av helseskadelige stoffer.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com