fbpx

Helsepolitiker fra Høyre tviler på at Regjeringen vil gjennomføre Rusreformutvalgets anbefaling

Helsepolitiker fra Høyre tviler på at Regjeringen vil gjennomføre Rusreformutvalgets anbefaling

Høyres medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Erlend Larsen, uttaler seg i dag til Sandefjords Blad om den forestående rusreformen:

“Enten kan hun eller han ta imot helsetilbud for avvenning av rusmisbruket, eller så vil de kunne få bøter eller andre straffesanksjoner”

“Ifølge Larsen er [Rusreformutvalget] anbefaling på enkelte områder så omstridte (sic) at han tviler på at Regjeringen vil ta det med i sitt forslag til reform, som senere skal behandles i Stortinget.

Til de bekymred (sic) foreldrene og det politiske flertallet i Sandefjord sier Larsen at politiet fortsatt skal stanse folk som har brukerdoser med narkotika. Brukeren vil imidlertid få to valg:

Enten kan hun eller han ta imot helsetilbud for avvenning av rusmisbruket, eller så vil de kunne få bøter eller andre straffesanksjoner.

Vi skal fortsatt straffe de som ikke vil ta imot rusavvenning, men sanksjonene skal stå i et bedre forhold til misbrukerens livssituasjon, alvorlighetsgrad av rusproblemet, individuelle behov, om brukeren bryter forbudet om bruk og besittelse til eget bruk gjentatte ganger, og så videre.”

Se også

Det nasjonale statsadvokatembetet foreslår at forslaget til rusreform skrinlegges

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) skriver i sitt høringssvar til Rusreformutvalgets forslag at det er “et eksperiment med risiko for uoversiktlige samfunnsmessige skadevirkninger på rusfeltet. NAST vil foreslå at forslaget til rusreform skrinlegges.”

Oslo statsadvokatembeter: Forslaget til rusreform “gavepakke til organiserte kriminelle”

Oslo statsadvokatembeter er knusende i sin kritikk av Rusreformutvalgets forslag til ny narkotikapolitikk: “Regjeringens ønske om bedre hjelp til rusmisbrukere med et avhengighetsproblem støttes ikke av utvalgets forslag om avkriminalisering.”

Krass kritikk fra Legeforeningen mot Rusreformutvalgets forslag

Legeforeningen innleder sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling med å presisere at “Legeforeningen støtter den grunnleggende hensikten med rusreformen, å gi rusavhengige hjelp og behandling i stedet for straff” men at det “støtter ikke en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til egen bruk”.

Folkehelseinstituttets høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling

Folkehelseinstituttet har levert sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling, og er på flere punkter kritisk til utvalgets forslag og den vitenskapelige begrunnelsen. Personer med problematisk bruk “Forslaget om å ikke lenger straffeforfølge og bøtelegge personer med problematisk bruk for bruk og besittelse av illegale rusmidler vil…

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com