fbpx

Henrik Vogt og Charlotte Lunde: I hvilken grad skal vi medisinere oss til evig solskinn og et plettfritt sinn?

Henrik Vogt og Charlotte Lunde: I hvilken grad skal vi medisinere oss til evig solskinn og et plettfritt sinn?

Legene Henrik Vogt og Charlotte Lunde retter oppmerksomheten mot gamle annonser for ADHD-medisinen Ritalin for å “illustrere hvordan enkelte legemidler ikke lenger nødvendigvis brukes mot sykdom, men like gjerne prestasjonsfremmende eller til rus.” Ritalin ble markedsført som et middel mot alt fra depresjon til overvekt, til å yte bedre og til å føle seg bedre.

 

Men, “Hvor går grensen for hva som skal fikses farmakologisk? Når skal vi si at mennesker er bra nok som de er?”

 

Fra teksten:

 

“En undersøkelse blant leserne av prestisjetidsskriftet Nature viste for noen år siden at én av fem hadde forsøkt stimulerende midler for å øke sine prestasjoner. Stadig flere forskningsstudier fokuserer også på prestasjonsfremming, ikke sykdomsbehandling.”

 

“Der psykiatriens forskere tidligere har hatt nære bånd til legemiddelindustri, ser vi i dag nye interessekonflikter. Forskning på for eksempel MDMA «crowdfundes» og utføres av den rusentusiastiske bevegelsen.

Denne nye folkebevegelsen risikerer også å la seg prege av en farmakologisk naivitet når det gjelder kjemikaliers evne til å løse komplekse, menneskelige problemer.”

 

“Dagens forsvarere av at legemidler bør brukes rekreasjonelt og prestasjonsfremmende vil bidra til å gi oss en stadig mer markedsstyrt medisinsk utvikling. Deres standpunkt er med andre ord ikke bare rusliberalisme, men også et forsvar for markedsliberalisme.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com