fbpx

Heroin: Epidemi i USA – produksjonsboom i Mexico

Heroin: Epidemi i USA – produksjonsboom i Mexico

Heroinepidemien i USA skyter fremdeles fart. I årsrapporten National Drug Threat Assessment 2016 fra DEA fremgår det at heroinutløste overdosedødsfall ble tredoblet fra 2010 til 2014. I 2014 var antall heroindødsfall 10 574.

Antallet overdosedødsfall på grunn av opioidbaserte legemidler var over dobbelt så høyt (det totale antall opioiddødsfall ligger rundt 30 000 per år.) Men antallet misbrukere av opioidbaserte legemidler er 10 ganger høyere enn antallet heroinbrukere. Heroin er langt mer dødelig.

 

Over de siste 7-10 årene har tilgangen på heroin økt kraftig i USA – selv i en situasjon der bruken også har økt kraftig.

 

Tall fra den nasjonale undersøkelsen NSDUH viser at antallet brukere (som oppgir å ha brukt heroin siste måned) økte med 184% fra 2007 til 2014. Bare fra 2013 til 2014 var økningen på 51%.

 

Økningen i heroinbruk henger sammen med det epidemiske misbruket av opioidbaserte smertestillende legemidler i USA. To millioner mennesker anslås nå å være avhengige av opioider.

 

Mexicansk heroin har overtatt markedet i USA de siste 15 årene.

 

3 av 4 av nye heroinbrukere, utviklet først opioidavhengighet ved slike legemidler. Når mangel på resept eller høye priser stanser tilgangen til disse substansene, er overgangen til heroin nærliggende ifølge rapporten:

 

“transitioning to heroin use, white powder heroin is a more natural transition than black tar heroin, because a crushed prescription opioid pill is also a white powder and can be snorted or injected in the exact same manner”.

 

Den økte styrkegraden gjør det også mulig å inhalere (“snorte”) heroinet eller røyke det

Black tar heroin er heroin som tradisjonelt har blitt produsert I Mexico, mens det hvite heroinpulveret, China white  – som er vanlig i Europa og på Østkysten av USA – kommer fra Asia og Sør-Amerika (Colombia).

 

Men mexicanske karteller har nå tatt igjen utviklingen, og har også nå lansert sin versjon av “China white”. Ikke bare kan de nå levere samme produkt som søramerikanske karteller; det er også langt sterkere og ikke minst mye billigere. Mens heroinet som ankommer USA fra Asia i gjennomsnitt har 36% renhet, og det colombianske 61%, har mexicansk hvitt heroin en renhet på 74%. Prisforskjellen er på 5-10 dollar per gram, selv uten å kompensere for styrkeforskjellen.

 

Se også: Opioider vanligste dødsårsak blant unge voksne i Ontario

 

Den økte styrkegraden gjør det også mulig å inhalere (“snorte”) heroinet eller røyke det. Å slipe å injisere det rett i blodårene fjerner en psykologisk barriere for mange pillemisbrukere.

 

Bakgrunnen er en kraftig vekst i produksjonen i Mexico. I 2015 var det anslagsvis 28 000 hektar med opiumsvalmuer i landet,tilsvarende en produksjonskapasitet på 70 tonn rent heroin. I 2013 var denne kapasiteten 26 tonn og i 2014 42 tonn. Denne satsingen på heroin hos mexicanske karteller kan henge sammen med både opioidepidemien i USA og også fallende inntekter fra cannabis ettersom flere amerikanske stater legaliserer cannabis til medisinsk bruk eller rekreasjonsformål.[/vc_column][/vc_row]

 

Se også: Kan Trumps mur stanse heroinepidemien i USA?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com