fbpx

Hjerneforskere: kokainbrukere mindre moralske

Hjerneforskere: kokainbrukere mindre moralske

I USA har 75% av de innsatte i fengslene problemer med narkotika. I hvilken grad effekten av stoffene på hjernen faktisk fører til kriminalitet, vet man ikke. Men forskere ved University of New Mexico har i alle fall funnet interessante sammenhenger mellom bruk av kokain og metamfetamin og hjernens evne til å trekke moralske slutninger.

 

Studien som ble publisert i tidsskrifet Psychopharmacology, tok utgangspunkt i rushistorikken til 211 innsatte ved fengsler i New Mexico og Wisconsin.  131 av dem var brukere av kokain og metamfetamin, mens de resterende 80 av utvalget ikke hadde brukt disse stoffene.

 

Forsøkspersonene fikk hjernen scannet mens de utførte en test der de skulle ta en serie moralske beslutninger.  Forskerne fant at brukerne av kokain og metamfetamin hadde anormal aktivitet i pannelappen og det limbiske system. Spesielt så de at langvarige brukere hadde mindre aktivitet i amygdala, et område i hjernen som hjelper oss å regulere og forstå følelser. For den samme gruppen registrerte de også lavere aktivitet i fremre cingulum cortex som spiller en viktig rolle i hjernen når det gjelder moralske beslutninger.

 

Forskerne presiserer at det er mulig at brukere av disse stoffene allerede kan ha hatt problemer med moralske beslutninger før de begynte å bruke dem, men i forhold til kontrollgruppen av ikke-brukere er dette altså en klar indikasjon på at langvarig bruk av kokain og metamfetamin har alvorlige konsekvenser for hjernen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com