fbpx

Høringssvar til rusreformutvalgets innstilling

Høringssvar til rusreformutvalgets innstilling

 

Den norske legeforening

“For folk flest vil det være svært krevende å skille mellom avkriminalisering og legalisering”

Se vår oppsummering av Legeforeningens høringssvar her

 

 

Folkehelseinstituttet

I sum ser man at en bruker kan ha doser som vil være under «terskelen» for 10 forskjellige stoffer og som samlet er tilstrekkelig for daglig bruk av en rusdose i ca. ett år

Se vår oppsummering av Folkehelseinstituttets høringssvar her

 

Helse Bergen, Haukeland sykehus

Forslaget om ein modell som skal inkludere personar både over og under 18 år kan tyde på manglande forståing for den nevropsykologiske utviklinga til ungdom og unge vaksne. “

Se vår oppsummering av høringssvaret fra Helse Bergen her

 

Sekretariatet for konfliktrådene

De støtter derimot ikke en avkriminalisering slik utvalget foreslår. Dette begrunnes i første rekke av hensyn til barn og unge og en generell bekymring for tidligere debut og økt rusbruk blant mindreårige.

Se vår oppsummering av Sekretariatet for konfliktrådenes høringssvar her

 

 

Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF

en reform med uvisse konsekvenser, og fravær av kunnskapsbaserte forebyggende virkemiddel

Se vår oppsummering av SERAFs høringssvar her

 

Oslo statsadvokatembeter

Det er en fare for at knapphet på kompetanse, ressurser og kapasitet, vil føre til at innsatsen mot dem med tyngst rusbelastning blir nedprioritert fordi fokuset vil være på såkalte rekreasjonsbrukere

Se vår oppsummering av Oslo statsadvokatembeters høringssvar her

 

 

Det nasjonale statsadvokatembetet

Mange unge oppfatter avkriminalisering som legalisering av narkotika

Se vår oppsummering av Den nasjonale statsadvokatembetets høringssvar her

 

 

Newsletter Powered By : XYZScripts.com