fbpx

Huntington, West Virginia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

Huntington, West Virginia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

130 000 barn har det siste tiåret blitt født med avhengighet av heroin eller andre opiater i USA. Abstinensene (neonatal absitinence syndrome, NAS) gir seg utslag i oppkast, diaré, søvnproblemer, kløe over hele kroppen og ukontrollert skjelving. Og det som gjør aller mest inntrykk på helsepersonellet som skal behandle dem: skjærende skrik.

 

Tilstanden kan vare fra 1 uke til 6 måneder. I tillegg til de smertefulle symptomene, kan NAS også gi barna problemer med utvikling og adferd på lengre sikt. 

 

Se også: Opioider vanligste dødsårsak blant unge voksne i Ontario

 

130 000 barn har det siste tiåret blitt født med avhengighet av heroin eller andre opiater i USA

Og antallet øker. En ny studie har funnet at mens det i 2003 var 1,2 per tusen nyfødte i urbane strøk som opplevde opiatabstinenser, var andelen 10 år senere mer enn firedoblet. 4,8 per 1000.

 

I rurale strøk var utviklingen enda mer dramatisk: Mot 1,4 per 1000 i 2003 ble det 10 år senere født hele 7,5 barn per 1000 med abstinenssymptomer. En femdobling.

 

Se også: Heroin: Epidemi i USA – produksjonsboom i Mexico

 

Og i de hardest rammede samfunnene er tallene skrekkinngytende. CNN har intervjuet Dr. Sean Loudin ved en klinikk for nyfødte i Huntington i West Virginia som kan fortelle at hvert tiende barn blir født med avhengighet av heroin eller andre opiater.

 

Dr. Loudin uttaler til CNN i forbindelse med studien at “det denne trenden forteller oss er at landet står overfor en avhengighetskrise. Mange amerikanere står overfor håpløshet, økonomiske vansker og svært få egnede mekanismer for å håndtere det.

 

Vi må fokusere på å hjelpe amerikanere håndtere avhengighetsproblemene. Hvis vi kan hjelpe de voksne som lider av den sykdommen avhengighet er, så vil det etterhvert dryppe nedover og redusere antallet nyfødte som utsettes for disse stoffene.”

 

Se også: Millennials på heroin fyller legevaktene i California

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com