fbpx

Hva vet vi om cannabis?

Hva vet vi om cannabis?

 

Det forskes mye på cannabis og virkningen av bruken. Samtidig er meningene og mytene om cannabis mange og sterke. De mest ytterliggående cannabis-entusiastene ser hasj og marihuana som løsningen på de fleste av verdens problemer.

 

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan har laget notatet «Hva vet vi om cannabis?». Notatet er et bidrag til å heve kunnskapsnivået i debatten og synliggjøre anerkjente forskningsresultater.

 

Det er også viktig å gå i debatt med den stadig voksende og pengesterke industrien som i allianse med andre grupper, jobber internasjonalt for å legalisere bruk og omsetning av cannabis. Potensialet for fortjeneste i cannabisindustri er enormt, skal man tro de første investorene.

 

Notatet fra Actis (nr. 4:2014) kan leses og lastes ned her eller bestilles via info@actis.no Notatet har denne innholdsfortegnelsen:

 

Sammendrag

Det sies at…

… cannabis ikke er særlig farlig?

… cannabis er et ganske svakt stoff

… cannabis skader ikke tredjepart

… alkohol er mer skadelig, så det lønner seg å bytte ut alkohol med cannabis

… forbud ikke virker for å begrense cannabisbruk

… bruk av cannabis straffes altfor hardt

… vi kriminaliserer noe «alle gjør»

… norsk narkotikapolitikk gjør at folk går til grunne

… forbudet hindrer medisinsk bruk av cannabis

… andre land, som Portugal, har legalisert og redusert problemene

… at legalisering vil svekke kriminelle karteller

… internasjonalt pågår en legaliseringsbølge nå. Dette vil komme til Norge også.

Actis mener: Fortsatt restriktiv cannabispolitikk – økt internasjonal innsats

Litteratur

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com