fbpx

Hvilke grupper står for den økte cannabisbruken i USA?

Hvilke grupper står for den økte cannabisbruken i USA?

Cannabisbruken i USA var i mange år stabil, frem til 2007 lå bruk siste år på 13% blant menn og 7% blant kvinner.

 

Etter 2007 økte derimot bruken kraftig, i 2014 var det 4% flere menn som brukte, mot 2,7% flere kvinner.

Siden 2002 var antallet brukere økt med 6 millioner menn og 4 millioner kvinner.

 

Forskere ved Columbia University’s Mailman School of Public Health har i en studie sett på hvilke grupper som har stått for denne økningen.

 

En av forskerne, Dr. Hannah Carliner, uttaler at “disse endringene samsvarer med nasjonale trender med en oppfatning av marihuana som mindre skadelig og med legalisering av medisinsk og rekreasjonell marihuana i halvparten av de amerikanske stater. Men slike endringer i holdnnger og legalisering forklarer ikke i tilstrekkelig grad hvorfor vi ser en kraftig økning i 2007, eller hvorfor denne øksningen er sterkere blant hos menn enn blant kvinner.”

 

Opplevelse av usikkerhet og økonomisk harde tider kan ha ført til at menn i den hardest rammede delen av befolkningen i større grad begynte å bruke marihuana

Ved å sammenholde bruksdataene med familieinntekt, fremkom et klarere bilde. Den økende kjønnsforskjellen utelukkende økt bruk i familier med familieinntekt under 50 000 dollar. Fra 2007 til 2014 økte bruken blant menn i familier med familieinntekt under 20 000 dollar med 6%, for kvinner i samme gruppe økte bruken kun med 2%.

 

Som kjent inntraff den økonomiske krisen i USA i 2007. Forskerne antar at opplevelse av usikkerhet og økonomisk harde tider kan ha ført til at menn i den hardest rammede delen av befolkningen i større grad begynte å bruke marihuana.

 

Selv om det kom et oppsving i økonomien i 2012, kom dette i liten grad menn som arbeidet i bygg eller lav-inntekts produksjonvirksomhet. Her var fortsatt arbeidsledigheten høy og lønnene lave.

 

Dr. Deborah Hasin uttaler at “funnene er konsistente med andre nasjonale studier som dokumenterer økende nivåer av sykdom og død knyttet til rusmisbruk blant middelaldrende hvite amerikanere med lav sosioøkonomisk status.”

 

Dr. Carliner tilføyer at “å identifisere slike perioder og befolkningsgrupper med høy risiko kan hjelpe med å innrette både forebyggings- og skadereduksjonstiltak.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com