fbpx

Hvorfor er det legale cannabissalget i California så lavt?

Hvorfor er det legale cannabissalget i California så lavt?

California åpnet for legalt salg av rekreasjonell cannabis 1. januar i år. Ifølge en reportasje på alternet.org krevde delstaten inn 33,6 millioner dollar i avgifter på rekrasjonell cannabis i årets første kvartal. Den opprinnelige forventningen var at denne avgiftsinngangen ville nå 175 millioner dollar i første halvår.

 

Analyseselskapet New Frontier Data hadde tidligere estimert den legale omsetningen av rekreasjonell cannabis til 3,8 milliarder dollar det første året. Men salget i første kvartal er etter dette anslaget nå nedjustert med 50% til 1,9 milliarder.

 

Professor i økonomi ved Humboldt State University i California, Erick Eschker, anslår ifølge en artikkel på  inc.com at det totale cannabismarkedet i California er på 7,8 milliarder dollar. Av dette utgjør medisinsk cannabis 2,3 milliarder slik at markedet for rekreasjonell cannabis dermed er på 5,5 milliarder dollar.

 

På basis av disse anslagene vil altså det legale salget stå for omlag en tredel av det totale markedet for rekreasjonell cannabis i år.

 

Årsakene er ifølge reportasjen delvis manglende oppslutning om legaliseringen fra mange av Californias byer og counties, slik at man mange steder ikke har tilgang til legal cannabis.

 

Se også: 50% handler fremdeles cannabis på det svarte markeedet i Colorado

 

Videre er det et problem at prosessen med legalisering kan være omstendelig og ikke minst kostbar. Lisenser på lokalt nivå og delstatsnivå kan beløpe seg til fra 5000 til 120 000 dollar årlig. Og man må tilfredsstille en rekke krav og reguleringer, blant annet til arealregulering, vannbruk, sikkerhetstiltak, laboratorietesting og sosiale kostnader for ansatte.

 

Alle disse kostnadene gjør det vanskelig for legale foretak å konkurrere med det svarte markedet. Mange kunder velger å fortsette å kjøpe fra sin faste leverandør og dermed unngå å betale sin andel av disse ekstrakostnadene.

 

Se også: Over 2/3 av cannabisbutikkene i Los Angeles er illegale

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com