fbpx

Hvorfor har ikke Oslo tilsvarende problemer som Malmø og Stockholm?

Hvorfor har ikke Oslo tilsvarende problemer som Malmø og Stockholm?

Mange spør seg hvorfor Oslo ikke opplever de samme problemene med vold, kriminalitet og narkotika som de svenske bydelene med høy innvandrerandel, som Rinkeby i Stockholm og Rosengård i Malmø.

 

Dag Endal tar i et innlegg i Akers avis for seg en mulig forklaring – som også forklarer hvorfor norsk ungdom ligger nederst på listen over narkotikabruk i Europa, og kanskje hvorfor ungdom i Grorud-dalen ligger lavere enn deres naboer i Oslo Vest: Det systematiske forebyggende arbeidet som utføres av sentrale aktører, som bydelen, skolene, frivillige organisasjoner, politiet og SaLTo-programmet.

 

SaLTo står for Sammen lager vi et trygt Oslo og er en samarbeidsmodell for forebygging av kriminalitets- og rusproblemer mellom Oslo kommune og Oslo Politidistrikt.

 

Se også: 9 av 10 heroinbrukere i Rinkeby er ensligkommende flyktninger

 

I andre kommuner er modellen kjent som SLT  (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) og er det som på fagspråket omtales som et “Community based muli-component initiative”. Særlig Island sin variant av dette har vært svært vellykket og vakt stor oppmerksomhet internasjonalt.

 

Men alt kan forbedres, og en kan gjøre mer av det som virker. Der SaLTo-programmet i dag er et tiltak for samordning av etatene, etterlyser Endal at befolkningen og sivilsamfunnet i større grad involveres og får en formell rolle i dette arbeidet. Likeledes etterlyser han flere voksne ute i det offentlige rom, og at det tilrettelegges for dette både med infrastruktur og sosiale arrangementer.

 

Se også: Under brua – Unge menn som selger rusmidler på Vaterland 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com