fbpx

Hvorfor har rusbruken blant ungdom på Island stupt?

Hvorfor har rusbruken blant ungdom på Island stupt?

The Independent tar i denne reportasjen for seg den dramatiske endringen i ungdoms rusvaner på Island de siste par tiårene.

I 1998 hadde 42% av 15 og 16-åringer drukket seg full i løpet av siste måned. I dag er andelen 5%.

Andelen som hadde brukt cannabis siste måned falt fra 17% til 7%, mens sigarettrøyking falt fra 23% til 3%.
Ikke noe annet land i Europa kan vise til lignende resultater i reduksjon av ungdoms rusbruk.

 

Så hva gjorde islendingene?

 

I 1992 ble alle skoleelever mellom 14 og 16 år på Island bedt om å fylle ut et spørreskjema. De ble spurt om sine rusvaner, om forholdet til foreldrene og om fritidsaktiviteter. Spørreundersøkelsen ble gjentatt i 1995 og 1997.
Resultatene var alarmerende. 25% røykte sigaretter daglig, over 40% hadde vært full siste måned.

 

Se også: 60% økning av narkotikabruk blant engelske 11-15-åringer siste to år. Sosiale medier får skylden

 

Men dataene kunne også si noe om hvorfor. De som i liten grad brukte rusmidler, delte visse karakteristika: De drev aktivt med organiserte fritidsaktiviteter, de tilbrakte mer tid med foreldrene per uke, de følte seg sett på skolen, og de tilbrakte ikke kveldene utendørs.

 

På bakgrunn av denne informasjonen, ble en ny nasjonal plan meislet ut: Ungdom på Island.

 

Lovene ble endret. Det ble forbudt å kjøpe tobakk under 18 år og alkohol under 20. Tettere bånd mellom foreldre og skole ble styrket gjennom lovpålagte foreldreorganisasjoner på hver skole. Disse organisasjonene inngikk pedagogiske kontrakter med frivillige opsjoner med foreldrene; som å ikke å kjøpe alkohol til barna, eller ikke la dem ha fester alene. Foreldre ble informert om betydningen av å tilbringe tid – ikke bare “kvalitetstid” – med barna, kjenne deres venner og snakke om deres liv.

 

Og det ble sågar innført et “portforbud” for ungdom mellom 13 og 16 etter klokken 22!

I tillegg til dette økte staten bevilgningene til organiserte fritidsaktiviteter, som musikk, kunst, dans og idrett.

 

Ungdom fra lavinntektsfamilier fikk spesielle tilskudd. Slik ville man tilstrebe at ungdommene kunne føle seg som en del av en gruppe – og føle seg vel – uten rusbruk.
Fra 1997 til 2012 økte andelen ungdommer som oppga å tilbringe mye tid med foreldrene, fra 23% til 46%. Og andelen som deltok i organiserte idrettsaktiviteter økte fra 24% til 42%.

 

Og altså: andelen som brukte alkohol, tobakk og cannabis stupte.

 

Inga Dóra Sigfúsdóttir ved Universitetet på Island som har vært en primus motor i dette tiltaket, og som ble kåret til Årets kvinne på Island i 2016, oppsummerer erfaringene slik i artikkelen:

 

“We learned through the studies that we need to create circumstances in which kids can lead healthy lives, and they do not need to use substances, because life is fun, and they have plenty to do – and they are supported by parents who will spend time with them.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com