fbpx

International Narcotics Control Board advarer mot glamorisering av narkotika i sosiale medier

International Narcotics Control Board advarer mot glamorisering av narkotika i sosiale medier

International Narcotics Control Board (INCB) publiserte i dag sin årlige rapport for 2021, og advarer spesielt mot en stadig sterkere sammenheng mellom promotering av narkotika i sosiale medier og økende bruk og aksept blant ungdom.

INCB utgjør sammen med WHO, UNODC og CND (Commission on Narcotic Drugs) de fire institusjonene som har spesielle oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av FNs narkotikakonvensjoner. INCBs rolle er særlig analyse og rådgivning overfor de tre andre.

Det heter blant annet i rapporten (i typisk oppstyltet FN-sjargong):

Sosiale normer, risikooppfatning og atferd knyttet til rusmiddelbruk og rusbruk spesielt formes på disse plattformene

“tilretteleggingen og glamorisering av ikke-medisinsk bruk av stoffer er fremtredende. Selgere som tilbyr cannabis, reseptbelagte smertestillende midler og andre kontrollerte stoffer kan enkelt finnes med et raskt søk. Med et enormt antall aktive brukere, har sosiale medieplattformer i økende grad blitt brukt som et verktøy for å fremme ikke-medisinsk bruk av rusmidler”.

Om unge mennesker spesielt skriver INCB at “Gruppepress og andre former for sosial innflytelse spiller en viktig rolle når unge beslutter å engasjere seg i narkotikabruk. Disse faktorene er forsterket av deres bruk av sosiale medieplattformer. Sosiale normer, risikooppfatning og atferd knyttet til rusmiddelbruk og rusbruk spesielt formes på disse plattformene”

Se også

PÅSTAND: “FN ANBEFALER AVKRIMINALISERING AV NARKOTIKA…”

I narkotikadebatten hører man ofte at “FN anbefaler avkriminalisering av narkotika”, eller sågar: “FN ber Norge om å avkriminalisere”. Det stemmer nok ikke. I denne artikkelen har vi sett nærmere på hva FN faktisk sier om temaet.

Se vår Vanlige spørsmål-artikkel om hva FN sier om avkriminalisering av narkotika her. 

algoritmene som de sosiale medier er fundert på, bidrar til danningen av “ekkokammer” som ytterligere forverrer situasjonen

“Det er gjort flere studier på sammenhengen mellom eksponering for sosiale medieplattformer og narkotikabruk. Noen studier har funnet en signifikant sammenheng mellom stoffbruksrelatert eksponering og faktisk stoffbruk.”

Denne utviklingen har ifølge INCB blitt forverret under pandemien: “Sammenhengen mellom eksponering for narkotikabruk i sosiale medier og faktisk bruk ble forverret av COVID-19 når, som et resultat av nedstengningstiltak, unge økte bruken av sosiale medier.”

Rapporten peker også på hvordan algoritmene som de sosiale medier er fundert på, bidrar til danningen av “ekkokammere” som ytterligere forverrer situasjonen: “mennesker som følger kontoer som fremmer eller normaliserer narkotikabruk, mottar en strøm av lignende eller relaterte meldinger, videoer og innhold som eksponerer dem igjen og igjen for bilder og videoer som viser narkotikabruk. Dette skaper et ekkokammer som forsterker og bekrefter deres tidligere valg og meninger.”

INCB avslutter rapporten med to anbefalinger til medlemslandenes myndigheter på dette området:

      1. “å jobbe i samarbeid med sosiale medieplattformer for å iverksette tiltak for å redusere og, der det er mulig, eliminere utnyttelse av plattformene av brukere for å markedsføre, selge eller ellers fremme illegale rusmidler
      2. “å investere mer ressurser i utvikling og implementering av narkotikaforebyggende programmer og aktiviteter som gjør bruk av sosiale medier med skreddersydde, engasjerende og underholdende budskap og innhold.”

 

Se også

“Fra gata til data”: Ungdom i Trondheim kjøper narkotika i sosiale medier

“Politiet ber foreldre i Trondheim våkne: – Mange foreldre er intetanende” er tittelen på en reportasje i avisa Nidaros som tar for seg den økende bruken av narkotika blant mindreårige i Trondheim. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com