fbpx

Jan Erik Bresil: Drømmen om verdens beste ruspolitikk

Jan Erik Bresil: Drømmen om verdens beste ruspolitikk

Jan Erik Bresil, lokallagsleder i Norsk Narkotikapolitiforening i Oslo, utdyper i denne kronikken på Politiforum.no sitt syn på hvordan verdens ebste ruspolitikk bør se ut.

Fra teksten:

– Vi har blant annet etterlyst en større satsning på ettervern og bedre tilbud til tungt belastede rusavhengige der de gis mulighet til å komme tilbake til et liv uten rus.

 

– Vi må ikke fjerne alle trusler om reaksjoner som kan motivere noen i riktig retning. Rus kan ta så stor plass i et liv at man selv ikke alltid vet hva som er til det beste.

 

– En slik løsning fjerner dessverre ikke de fleste bøter og dommer tunge rusavhengige blir ilagt. Disse dømmes i stor grad for annen kriminalitet enn narkotikabruk, noe som også vil være sannheten etter reformen. Det er derfor viktig at reformen styrker behandlingstilbudet i fengsel, og at ettervernet gir gode alternativer til soning for de som vil ut av rusmisbruket.

 

– Noen barn vil dessverre starte med rus uavhengig av forbudet. Mange av disse sitter på grusomme historier og oppsøker sjelden hjelp tidlig nok. Forbudet setter politiet i stand til å avdekke og bringe disse inn i hjelpeapparatet. Tidlig intervensjon er helt sentralt.

 

– I mange år har alt for få deltatt i rusdebatten. Nå deltar endelig mange personer med forskjellige meninger, profesjoner og erfaringer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com